Gå til indhold

Rejse og ophold

Ambassadens afdeling for Borgerservice bistår bl.a. med: 

  • At hjælpe danskere, der rejser i udlandet, til at få en så sikker rejse som muligt
  • At behandle ansøgninger om pas, internationalt kørekort, visum samt opholds- og arbejdstilladelse
  • At behandle asylsager ved at indhente relevante oplysninger
  • At tilbyde assistance og rådgivning på visse civilretlige områder, ikke mindst ved legalisering af danske dokumenter, udstedelse af attester o.a.
  • At oversætte danske fødsels- vielses- og bopælsattester
  • At fremskaffe attester fra offentlige danske myndigheder
  • At afholde valg og folkeafstemninger

Hvem kan få hjælp?

Alle danske statsborgere og udenlandske statsborgere med fast bopæl i Danmark kan få hjælp.
Personer, der ikke har dansk statsborgerskab, eller som har dobbelt statsborgerskab, kan dog ikke være sikre på, at et fremmed land vil acceptere, at Danmark yder assistance, hvis der er tale om en konflikt med det pågældende lands myndigheder, f.eks. i tilfælde af fængsling.

I hastende nødstilfælde udenfor ambassadens åbningstid kan man ved opringning til ambassadens hovednummer (02 233 09 00) blive gratis omstillet til Udenrigsministeriets 24/7 Borgerservicecenter (dir. tlf. +45 33 92 11 12).

Vær opmærksom på

  • At Ambassaden ikke kan betale for udgifter i forbindelse med nødsituationer i udlandet
  • At der som hovedregel skal betales et gebyr for hjælp i udlandet