Gå til indhold

Coronavirus/COVID-19 Belgien

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Belgien.

Senest opdateret 02.08.2021 kl. 10:35

 

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Belgien.

Information om konkrete restriktioner i Belgien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Belgien.

Information om konkrete restriktioner i Belgien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Du kan som erhvervsrejsende rejse ind i Belgien. 

Belgien accepterer brug af det europæiske/danske coronapas for indrejse fra bl.a. Danmark, og det skulle gælde både i papirform og digitalt – men QR koden skal fremgå. Krydsvacciner (vaccination med to forskellige EMA-godkendte vacciner) accepteres for tilrejsende. Der er fortsat krav om, at alle tilrejsende - med fly, tog, bus og skib (undtagen for billister, se nedenfor) - inden for 48 timer inden ankomst til Belgien registrerer sig over for de belgiske myndigheder ved at udfylde en Passenger Locator Form/PLF,  Passenger Locator Form | Passenger Locator Form (info-coronavirus.be).

Vær opmærksom på skærpede krav til udfyldelsen, når det drejer sig om erhvervsrejser.

Særligt for indrejse i bil: Kun såfremt man opholder sig i 48 timer eller mere i Belgien, er PLF-kravet også gældende for billister.

Du kan læse mere om belgiske regler her: What are the current measures? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be).

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende orienteret og altid følge lokale myndigheders anvisninger (det gælder både de føderale myndigheder og de regionale/kommunale myndigheder).  

Rejsende fra Danmark 

Nedenfor er en beskrivelse af regler gældende for indrejse til Belgien fra de fem danske regioner. 

Belgien accepterer brug af det europæiske/danske coronapas for indrejse fra bl.a. Danmark - og det skulle gælde både i papirform og digitalt, men QR koden skal fremgå. Belgien anser personer for færdigvaccinerede 14 dage efter modtagelse af sidste dose af EMA-godkendt vaccine. Belgien accepterer krydsvacciner (vaccination med to forskellige EMA-godkendte vacciner)for tilrejsende.

NB: Husk at udfylde en PLF-formular inden for 48 timer før indrejse til Belgien (se afsnittet om ”Registrering hos myndighederne” eller her Passenger Locator Form | Passenger Locator Form (info-coronavirus.be)).     

Rejsende fra Region Hovedstaden, Region Midtjylland og Færøerne kommer  fra, hvad Belgien definerer som rød zone. Før indrejse skal du udfylde den obligatoriske PLF-formular. Er du fuldt vaccineret eller tidligere smittet, vil du ikke blive mødt op med krav om test eller karantæne, såfremt du indrejser med gyldigt bevis for afsluttet vaccination eller certifikat for smitte inden for seneste 180 dage. Er du ikke i besiddelse af det, vil du skulle medbringe negativ PCR-test foretaget inden for 72 timer inden indrejse. Læs mere her: How to get back safely from a trip? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be).

For rejsende fra de øvrige danske regioner – samt Grønland - (i grøn eller orange) er der som udgangspunkt ingen test- eller karantænekrav. Læs mere her: How to get back safely from a trip? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be) og husk, at du før indrejse skal registrere dig via en PLF-formular (se under ”Registrering hos myndighederne”).

Rejsende fra andre lande end Danmark
Rejsende fra andre lande end Danmark bør orientere sig her: Colour codes by country | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be) Bemærk bl.a., at Belgien har liste over særlige højrisikolande (”very high risk countries”), hvorfra der er egentligt indrejseforbud til Belgien. 

Registrering hos myndighederne
Der er krav om, at alle rejsende til Belgien - med fly, tog, bus og skib (undtagen for billister, se nedenfor) - inden for 48 timer inden ankomst til Belgien registrerer sig over for de belgiske myndigheder ved at udfylde/sende/ printe en Passenger Locator/PLF,  Passenger Locator Form (PLF) på belgisk udenrigsministeriums hjemmeside. Kun ved ophold i Belgien i mere end 48 timer, er PLF-kravet også gældende for billister. 

Du kan efter registreringen blive varslet per sms om evt. krav om karantæne og test (hvilket som udgangspunkt vil være tilfældet, hvis du for nyligt har opholdt dig i en rød zone, eller har udvist særlig "risiko-adfærd"). For børn under 16 år indsættes informationen i forældrenes formular. Det anbefales, at alle rejsende opbevarer en printet version af registeringen på sig i tilfælde af kontrol. Der udstedes bøder, såfremt kravet om registrering ikke er opfyldt.

For eventuelle spørgsmål/svar henvises til følgende hjemmeside: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq. Får du ikke svar på dit spørgsmål, henviser man fra belgisk side til følgende telefonnummer: 0800 14 689 (fransk og nederlandsk), hvis du befinder dig udenfor Belgien: +32 78151771

Læs mere om Covid-19 tests under afsnittet om ”Karantæne”.

Læs mere om centre i Bruxelles, der foretager Covid-19 tests.

Læs mere om center i Bruxelles lufthavn, der foretager Covid-19 tests.
Læs mere om centre øvrige steder i Belgien, der foretager Covid-19 tests.
Læs mere om det belgiske udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet).

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Belgien accepterer brug af det europæiske/danske coronapas for indrejse fra bl.a. Danmark - og det skulle gælde både i papirform og digitalt, men QR koden skal fremgå. Belgien anser personer for færdigvaccinerede 14 dage efter modtagelse af sidste dose af EMA-godkendt vaccine. Belgien accepterer krydsvacciner (vaccination med to forskellige EMA-godkendte vacciner) for tilrejsende.

Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler

Karantæne- og testreglerne for indrejse til Belgien varierer alt efter om du kommer fra et EU-/Schengen land (hvor det europæiske/danske coronapas accepteres for indrejse) eller et tredje land; ligesom det varierer mellem fastboende og turister. Læs nærmere om karantæne- og testregler her, samt hvad der gælder for børn under 12 år: How to get back safely from a trip? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Du finder mere om, hvad det vil sige at gå i karantæne her: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq (bl.a. under ”Transport & International”)

Interne rejserestriktioner

Der er ingen interne rejserestriktioner i Belgien.

Man skal være opmærksom på visse øvrige restriktioner, som kan variere, alt efter om de er udstedt af de føderale myndigheder eller af de kommunale og regionale myndigheder. Du kan læse mere i afsnittet ”lokale restriktioner” (herunder om mundbind i offentligt rum, forsamlingsbegrænsning m.v.).

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Belgien. Vær dog opmærksom på kravet om udfyldelse af en Passenger Locator Form inden for 48 timer inden indrejse (se under afsnittet ”Indrejserestriktioner”). Er du i transit i bil, skal PLF-formularen kun udfyldes, hvis transitten varer 48 timer eller mere.

For indrejse/transit fra lande uden for EU/Schengen læs her: How to get back safely from a trip? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge myndighedernes anvisninger. Ikke kun de føderale myndigheder iværksætter restriktioner, men også de kommunale og regionale myndigheder kan tage egne skridt til regulering.  Læs mere om de belgiske restriktioner hér : Coronavirus : réponses à vos questions | Centre de Crise og What are the current measures? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be), f.eks. under rubrikkerne ”Shops and catering sector”, ”Sports and leisure”, ”Social contact” m.v.

De belgiske myndigheder anbefaler fortsat at overholde hygiejnereglerne, prioritere udendørs aktivitet/færden hvor muligt, være specielt varsom over for personer i risikozonen (ældre, svage m.v.) og overholde social distancering på 1,5-2 m.

Udgangsforbud

Der er ikke længere udgangsforbud i Belgien, men også på dette område er det vigtigt at holde sig ajour via myndigheders hjemmesider - bl.a. om eventuelle særlige lokale restriktioner for max deltagerantal for forsamlinger.

Forsamlingsforbud

Der er indført begrænset forsamlingsforbud i Belgien. Læs mere her (f.eks. under ”What are the rules for social contact?”): What are the current measures? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, skal du selvisolere og kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De generelle råd mod smittefare for egen og andres sikkerhed er:

• Vask hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i ærme – ikke hænder
• Begræns den fysiske kontakt med andre samt undgå håndtryk, kindkys og kram
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Vær opmærksom ved steder med tæt kontakt med mange mennesker, f.eks. i offentlige transportmidler

For mere vejledning henviser de belgiske myndigheder til WHO’s hjemmeside

Hvis du befinder dig i Belgien, og mistænker at du er smittet med COVID-19, skal undgå kontakt med andre og undgå lokale skadestuer og lægeklinikker.

Link til de belgiske sundhedsmyndigheder (eng): https://www.info-coronavirus.be/en/ Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Link til anvisninger om karantæne og covid-19 tests : https://www.info-coronavirus.be/en/travels/.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Belgien

Der er forskellige rejsemuligheder fra Belgien til Danmark.

Der er regelmæssige flyforbindelser - både direkte og med mellemlanding - mellem Bruxelles, henholdsvis Charleroi og København.  

Link til det belgiske Udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet) : https://diplomatie.belgium.be/en

 

Indrejse i Danmark

På coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.


Informationskampagne rettet mod turister, der planlægger at besøge Danmark. For yderlig infomation, følg linket her: Travelling to Denmark as a tourist (coronasmitte.dk)

 

Mere information

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen - forside

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på 

corona | covid-19 (coronasmitte.dk)         

  

Kontakt

Du kan kontakte Ambassaden inden for almindelig åbningstid. Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.
Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.
Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.