Gå til indhold

Kommunevalg i Luxembourg den 11. juni 2023 - Bopælsregistrerede danskeres valgrettigheder.

Det er nu efter revideret luxembourgsk lovgivning i juni 2022 muligt for bopælsregistrerede danskere i Luxembourg (uanset registreret bopælsperiode) at afgive stemme til kommunalvalget i Luxembourg den 11. juni 2023.  Vælgeren skal på valgdagen være fyldt 18 år, og det er en betingelse forinden at indskrive sig på valglisten, som lukkes senest den 17. april 2023.
 

Du kan læse mere om valgliste-registreringen på de luxembourgske myndigheders hjemmeside :
https://guichet.public.lu/fr/citoyens/citoyennete/elections/elections-communales/inscription-listes-electorales-communales.html.

Ud over at afgive stemme på valgdagen er det også muligt at brevstemme hos den bopælsregistreredes kommune i Luxembourg. Vælgeren skal forinden indsende en ansøgning herom til kommunen inden for følgende frister:
- Såfremt stemmematerialet skal sendes til vælgeren inden for Luxembourgs grænser: Tidligst 12 uger før og senest 25 dage inden valgdagen, svarende til tidligst 19. marts og senest 17. maj 2023 i forhold til dette valg;
- Hvis stemmematerialet skal sendes til vælgeren uden for Luxembourgs grænser:
Tidligst 12 uger før og senest 40 dage inden valgdagen, svarende til tidligst 19. marts og senest 2. maj 2023. 

Ansøgningen om brevstemmeret kan sendes enten elektronisk til MyGuichet.lu (med LuxTrust-certifikatet) eller med almindelig post (fri papirpræsentation eller via formular, som kan indhentes hos den bopælsregisterendes kommune).  Vær ved almindelig postforsendelse opmærksom på forsendelsestid.

Du kan læse mere om de nye valgmuligheder, ”Je peux voter”, på følgende officielle hjemmeside:
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr/campagnes/integration/voter.html,

ligesom du kan finde et ”Communication Kit” (foldere, logos m.v.) på følgende link:
https://jepeuxvoter.lu/kit-de-communication/.

I tilfælde af tvivl anbefales det at kontakte sin luxembourgske bopælskommune direkte.