Skip to content

De Ambassade

Welkom op de webstek van de Ambassade van Denemarken in Brussel

De Ambassade behartigt de Deense belangen in België. Dat gebeurt onder meer door:

  • het actief verspreiden en verdedigen van Deense standpunten,
  • het informeren van de Deense Overheid over onderwerpen waarin Denemarken belang stelt,
  • het ondersteunen van Deense bedrijven die naar België wensen te exporteren en het bevorderen van investeringen tussen Denemarken en België,
  • Deense onderdanen in België snel en doeltreffend hulp te bieden,
  • Denemarken en zijn standpunten zowel als de Deense cultuur beter kenbaar te maken.


De Ambassade informeert u graag over onderwerpen waarover u op deze webstek geen informatie vindt

Odd Sinding, Ambassadeur