Skip to content

Verblijfsvergunning

Onderdanen van de Europese Unie

EU-burgers die langer dan 3 maanden in Denemarken wensen te verblijven, moeten een verblijfsvergunning aanvragen. Dat kan 2 maanden vóór het vertrek op de Ambassade of binnen de 3 maanden na hun aankomst in Denemarken bij het plaatselijke ”Statsamtet”-kantoor.

Als u ervoor kiest de verblijfsvergunning op de Ambassade aan te vragen, dan dienen o.a. volgende documenten overgelegd te worden

  • het paspoort
  • 1 identiteitsfoto
  • et bewijs van inschrijving aan de universiteit, (hoge-)school ….
  • bewijzen die aantonen dat u over voldoende economische middelen beschikt
  • kanselarijrechten betalen

Niet EU-onderdanen

Aanvragen voor een verblijfsvergunning kunnen worden ingediend aan de balie van de Koninklijke Ambassade van Denenmarken in Brussel tijdens de openingsuren.

Meer informatie kunt u nalezen op de website van de Deense immigratiediensten: https://www.nyidanmark.dk/en-GB

Voor de openingsuren, klik hier