Gå til indhold

Udstationering

Inden for 5 dage efter ankomsten skal man henvende sig til Folkeregisteret i bopælskommunen. Her skal man fremvise dokumentation fra arbejdsgiveren på, at en arbejdsoverenskomst er blevet indgået samt perioden, hvis ansættelsen er tidsbegrænset. Man skal medbringe pas samt en oversættelse af dåbs- og navneattest og evt. vielsesattest udarbejdet i Danmark.

Ved udstationering medtages en EU-blanket E128 eller E111 afhængigt af opholdets karakter. Bemærk venligst, at EU-blanket E128 pr. 1. juni 2004 er blevet erstattet af EU-sygesikringsbeviset.

Såvel EU-sygesikringsbeviset som blanket E111 kan rekvireres ved henvendelse til hjemkommunen i Danmark inden afrejse. Blanketten/EU-sygesikringsbeviset giver ret til at blive optaget i den belgiske sygekasse. Man bør være opmærksom på, at rejseforsikring ikke er omfattet og skal tegnes særskilt.

Der er mere information omkring den sociale dækning, der er nødvendig hos Den Social Sikringsstyrelse i København.