Gå til indhold

Jeg søger job

Belgien adskiller sig ikke fra de øvrige EU-lande, når det drejer sig om jobsøgning. Én mulighed er at sende uopfordrede ansøgninger til virksomheder og organisationer af interesse. En anden er at svare på de jobannoncer, der offentliggøres i belgisk dagspresse eller belgiske fagblade.

Ved siden af den offentlige arbejdsformidling findes der også private vikarbureauer, personaleudvælgelsesfirmaer og erhvervsvejledningscentre, der kan være behjælpelige i forbindelse med jobsøgning. Det er muligt at finde oplysninger om, hvilke ydelser arbejdsformidlingskontorerne ved at kontakte disse direkte.

I Belgien findes tre regionale forvaltninger, der forestår formidlingen af arbejde.

VDAB

(Vlaamse Dienst voor Arbeidsbemiddeling en Beroepsopleiding) for den flamske region.

FOREM

(Formation-Emploi) for den wallonske region samt det tysktalende område i Belgien.

ACTIRIS

(Office régional bruxellois de l’emploi/Brusselse Gewestelijke Dienst voor Arbeidsbemiddeling) for hovedstadsregionen, Bruxelles.

De tre forvaltninger har alle et net af lokale arbejdsformidlingskontorer og et edbsystem med oplysninger om ledige stillinger. Adresser samt uddybende information findes under Borgerservice