Gå til indhold

Øvrig information

Ikke alene er Belgien en af de mest åbne økonomier i Europa; målt pr. indbygger er landets udenrigshandel blandt de højeste i verden. Men landet ligger også i hjertet af en af Europas mest udviklede og tættest befolkede regioner: Inden for en radius af 300 km fra Bruxelles bor mere end 70 mio. forbrugere, og 20 % af EU's samlede bruttonationalprodukt hører hjemme her.

Belgiens centrale placering og en veludviklet infrastruktur (herunder Europas næststørste havn i Antwerpen) giver særdeles gunstige muligheder for afsætning, transport og distribution til hele Europa.

Mange internationale virksomheder har derfor valgt at placere deres europæiske hovedkvarter i landet. Befolkningen i almindelighed og erhvervslivet i særdeleshed er internationalt orienteret. Belgiske forretningsfolk behersker således ofte engelsk og undertiden tysk, foruden deres modersmål nederlandsk eller fransk.

Som bekendt har de fleste af EU's store institutioner, NATO og andre internationale organisationer hovedsæde i Bruxelles (denne franske stavemåde er den gængse i Danmark; på nederlandsk er navnet Brussel).

Bybilledet præges ikke blot af et talstærkt korps af internationale embedsmænd, men også af personalet ved et stort antal  private organisationer af forskellig art, såsom branche- og virksomhedssammenslutninger, lobbyister og ”græsrødder”.