Gå til indhold

Told og afgifter

EU-oprindelsesprodukter samt importvarer, der forudgående er indfortoldet til fri omsætning i EU, underligger ikke importafgift.

Toldopkrævning og toldprocedurer afvikles i overensstemmelse med den fælles EU-toldkodeks, ligesom det er toldsatserne i den fælles EU-importtarif, der anvendes ved fortoldning af varer, der ikke er i fri omsætning.

Moms i forbindelse med inter-EU-handel afregnes efter reglerne i den fælles EU-momsordning. Det samme gælder for EU-harmoniserede punktskatter (forbrugsafgifter).

Ikke-EU-harmoniserede punktskatter opkræves efter reglerne i den nationale skattelovgivning.

Øvrige importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger de fælles EU-regler, der for eksempel fastsætter hvilke kvantitative begrænsninger, der gælder for specifikke produkter. Dog med undtagelse af tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler.