Gå til indhold

Patent, varemærker og rettigheder

Ansøgning om patent i Belgien skal indgives til landets finansministerium (Service Publique Fédéral Finances).

Man er ikke forpligtet til at benytte patentbureauer, og ansøgningen kan fremsendes pr. post. Udenlandske ansøgere er imidlertid nødsaget til at benytte en advokat eller et patentbureau med postadresse i Belgien som mellemled til den videre korrespondance.

Ved benyttelse af mellemmand i Belgien er det nødvendigt at udstede en fuldmagt til vedkommende. Den kræves dog ikke legaliseret.

Udstedelse af patent i Belgien er ikke betinget af forudgående undersøgelse, der bekræfter at opfindelsen er en nyhed, men stadfæster blot en første anvendelsesret, der kan efterprøves ved en domstol.

Uden en forudgående undersøgelse gælder et belgisk patent normalt 6 år fra ansøgningsdagen. Hvis forudgående undersøgelse har fundet sted, er patentet beskyttet i 20 år.

Belgien har ligesom Danmark tilsluttet sig Pariserkonventionen af 1883 om beskyttelse af industriel ejendomsret. Herudover har både Danmark og Belgien ratificeret aftalen om EU-patenter.

Hvad angår varemærker, så er det igen Finansministeriet, der skal kontaktes i forbindelse med  registrering og administration. Det er også en mulighed at henvende sig direkte til The Benelux Trademark Office. Registreringen er baseret på Benelux-varemærkelovgivningen af 1. januar 1971 og er gyldig i hele Benelux-området. Derudover følges samme procedure som for at opnå patent.

En Benelux-registrering gælder – som i Danmark – i 10 år fra ansøgningsdagen, og registreringen kan fornys for 10 år ad gangen. Vær opmærksom på, at genansøgningen skal indgives senest 6 måneder før den gamle registrering udløber. Indehaveren af varemærket er alene ansvarlig for, at fornyelsen finder sted inden for tidsfristen.

Det skal nævnes, at Belgien ikke har særlige restriktioner for oprettelse af domænenavn under Top-Level-domænet BE.

Nærmere vejledning vedr. patent- og varemærkebestemmelser i EU kan findes hos Patent- og Varemærkestyrelsen: https://www.dkpto.dk/