Spring til indhold

Pasvejledning

Danske statsborgere skal medbringe pas ved rejse i lande uden for Norden, det vil også sige Schengen-landene. Der er således ingen ændringer på disse områder efter Danmarks indtræden i Schengen-samarbejdet den 25. marts 2001 i forhold til tidligere.

PAS

Under normale forhold er ambassadens åbningstider :
mandag og fredag: kl. 10:00 - 12:30
onsdag: kl. 12:00 - 15:00
tirsdag og torsdag lukket.

Grundet midlertidig personalemangle vil on-line-tidsbestilling være obligatorisk. 
Derudover anbefales kunder, inden besøg i ambassadens åbningstider, at ringe til borgerservice via det generelle telefonnummer 02 233 0900 for at få tiden bekræftet.

Link til "Online tidsbestilling" - se højre spalte

For besøgstiderne klik her.

Alle danske statsborgere skal have eget pas. Dette gælder også børn.

NB: Ved indrejse i USA efter 12 januar 2009 skal man seneste 72 timer før afrejsen lade sig registrere elektronisk. Se venligst links i højre side for yderligere oplysninger.

Pasbestilling kræver on-line tidsbestilling. Læs om det her.

Alle pas skal betales ved bestillingen med betalingskort. 

Ansøgning om pas (voksne)

Pasansøgeren skal personligt indlevere:

 • det sidst udstedte pas
 • ansøgningsskema i udfyldt stand (du skal bruge programmet Acrobat Reader til at åbne filen, kan downloades her)
 • statsborgerretsbevis for personer over 22 år, som er født uden for Danmark
 • gebyr € 134,00 (kun betalingskort)

Har du ikke noget pas i forvejen, skal du yderligere medbringe:

 • dåbs-, navne- eller fødselsattest med personnummer
 • statsborgerretsbevis for personer over 22 år, som er født uden for Danmark
 • billedlegitimation
 • Hvis dit personnummer ikke fremgår af fødselsattesten, skal yderligere medbringes dokumentation for personnummer, f.eks. sygesikringsbevis.

Ambassaden kan altid anmode dig om at fremvise yderligere identifikationsdokumenter eller besvare kontrolspørgsmål. Ambassaden kan også stille krav om, at en anden person møder sammen med dig og skriftligt bevidner din identitet.

Ansøgning om pas for personer under 18 år

*For børn under 1 år medbringes pasfoto, som svarer til gældende krav til format for pasfoto: link

Barnet skal møde personligt op sammen med begge forældre/forældremyndighedsindehavere. Begge forældre/forældremyndighedsindehavere skal afgive samtykkeerklæring under ansøgningsskemaets pkt. C. på ambassaden. Dette gælder også, når der er tale om pasforlængelse eller udstedelse af nødpas.

Følgende dokumenter skal medbringes:

 • dåbs-, navne- eller fødselsattest
 • vielsesattest, hvis barnet er født før 1. juli 2014, og moderen ikke er dansk
 • forældrenes pas (hvis den ene forælder ikke er dansk, forevises dennes pas eller ID-kort)
 • 1 ansøgningsskema i udfyldt stand (du skal bruge programmet Acrobat Reader til at åbne filen, kan downloades her)
 • gebyr : € 134,00 (kun betalingskort) 

   

NYT!!! Giv digitalt samtykke til pas til dit barn

Du kan nu give digitalt samtykke til, at dit barn får pas, hvis du har dansk cpr-nummer og NEM-ID. Dit barn behøver ikke at have dansk cpr-nummer: Giv digitalt samtykke her.

Når du har givet samtykke og signeret med NEM-ID, kan du printe en kvittering. Kvitteringen bliver også sendt til din digitale postkasse (e-boks). Samtykket er gyldigt i 90 dage.

Det digitale samtykke vil i mange tilfælde kunne erstatte et personligt fremmøde på ambassaden. Barnet bør dog altid være ledsaget af mindst en forælder med dansk nationalitet. Forældre, der ikke har adgang til NEMID, vil fortsat skulle møde op personligt.

Levering af det færdige pas

Det færdige pas kan afhentes på ambassaden mens det sidst udstedte pas (evt. provisoriske pas) medbringes eller det nye pas kan sendes til dig med anbefalet post, dog skal du først indsende det gamle til os.
For at forhindre forfalskninger fremstilles passet kun et sted i landet og under strenge sikkerhedsforanstaltninger. Derfor kan der være en leveringstid på op imod 4 uger.

Forlængelse af pas

Indtil 3 måneder efter passets udløbsdato kan passet forlænges i en kortere periode. Forlængelsen foretages samme dag, og dokumentationskravene er de samme som ved udstedelse af nyt pas.

Gebyr: € 134,00 (kun betalingskort), dog gratis hvis det sker i forbindelse med bestilling af nyt pas


Mistet pas / udløbet pas 

Mister du dit pas, skal du anmelde det til politiet. Visse politistationer kræver attest med bekræftelse af pasnummer fra ambassaden, før politierklæringen kan udarbejdes. Ambassaden råder derfor til, at man forhører sig på politistationen, inden man sætter proceduren i gang.

Ambassaden kan i nødstilfælde udstede et provisorisk pas samme dag, når du medbringer

 • dit tidligere pas eller evt. kopi heraf ved mistet pas
 • dåbs-, navne- eller fødselsattest samt billedlegitimation, hvis du har mistet dit pas
 • politierklæring, hvis passet er bortkommet eller stjålet
 • pasfoto til det provisoriske pas.
 • gebyr: € 134,00 (kun betalingskort), dog gratis hvis det sker i forbindelse med bestilling af nyt pas
 • Ambassaden kan altid anmode dig om at fremvise yderligere identifikationsdokumenter eller besvare kontrolspørgsmål.
 • ambassaden kan også stille krav om, at en anden person møder sammen med dig, foreviser legitimation og skriftligt bevidner din identitet.
 • OBS!! For børn under 18 år skal begge forældre møde personligt op sammen med barnet for at give samtykkeerklæring på ansøgningsskemaets side 3.

Indfødsret / statsborgerskab

Er du født i udlandet, kan pas kun udstedes indtil det fyldte 22. år, med mindre statsborgerretsbevis forevises. Danskere født i udlandet skal søge om dansk indfødsret senest dagen før deres fyldte 22. år. Det anbefales dog at søge allerede, når man fylder 21 år, da der er en vis sagsbehandlingstid på op til 10-12 måneder. For yderligere information, klik venligst her.

Navn i passet

I tilfælde af navneændringer i forhold til sidst udstedte pas skal original dokumentation på navneændringen forevises (vielsesattest, navnebevis el.lign., afhængigt af situationen). Før nyt navn kan indføres i passet, skal borgeren sørge for, at CPR-registret i Danmark er opdateret med det korrekte navn. Kontakt i den sammenhæng sidste bopælskommune i Danmark.
Er du bekendt med, at der er fejl i dine navneoplysninger i Det Centrale Person-register, skal du gøre opmærksom herpå ved ansøgningens indgivelse og medbringe original dokumentation for dit rette navn.

Indførelse af biometriske pas

Pas udstedt efter 1. august 2006 indeholder biometriske data og har i siden med personoplysninger indstøbt en elektronisk chip. På chippen er lagret en elektronisk kopi af pasbilledet og de maskinlæsbare linjer, som er linjerne i det blå felt nederst på siden med personoplysninger. Biometriske pas udstedt efter den 1. januar 2012 har et chip men en elektronisk kopi af pasbilledet samt fingeraftryk.

Som led i indførelsen af de nye biometriske pas pr. 1. januar 2012 tages pasbilleder ved ambassadens foranstaltning. Det er som udgangspunkt ikke nødvendigt at ombytte eksisterende pas.

Bemærk, at provisoriske pas (midlertidige pas udstedt i nødstilfælde) ikke er biometriske eller maskinlæsbare.

Fotografi

Pr. 1. januar 2012 skal du ikke længere selv medbringe billeder. Fotografering sker ved ambassadens foranstaltning.Til almindelig orientering skal et pasfotografi overholde følgende regler:

 1.  Fotografiet skal være af god kvalitet, holdbart, egnet til indscanning og uden stempler, huller eller andre beskadigelser.
 2. Fotografiet skal være et vellignende portrætbillede i størrelsen 35 x 45 mm, hvor hovedet måler 30- 36 mm i højden. Belgiske fotografer håndterer ikke nødvendigvis disse mål. Husk derfor, for god ordens skyld, at nævne dem.
 3. Fotografiet skal tages lige forfra og vise ansøgerens ansigt uden hovedbeklædning og det øverste af skuldrene. 
 4. Ansigtet skal være jævnt belyst.
 5. Begge øjne skal være helt synlige, og blikket skal være rettet mod kameraet. 
 6. Munden skal være lukket. 
 7. Briller må ikke være tonede og skal være uden reflekser (tag evt. brillerne af). 
 8. Baggrunden skal være lys og uden skygger eller andre motiver.
 9. Stk. 3. Politiet kan tillade, at ansøgeren bærer hovedbeklædning på det i stk. 1 nævnte fotografi, hvis ansøgeren af religiøse grunde anmoder herom.
 10. Stk. 4. Politiet kan i øvrigt tillade, at kravene i stk. 2 fraviges, når ganske særlige grunde taler herfor.

Politiet i Danmark giver her nogle eksempler på pasfotografier.