Spring til indhold

Det bliver nemmere at få pas i udlandet

Efter indførelsen af biometriske pas 1. januar 2012, er det blevet mere besværligt at få udstedt dansk pas i udlandet. Derfor har Udenrigsministeriet undersøgt mulighederne for, indenfor de nye regler, at gøre det lettere, blandt andet med et mobilt paskontor.

 

Indførsel af nye biometriske pas med fingeraftryk pr. 1.1.2012 har gjort det vanskeligere for danskere i udlandet at få udstedt pas, da der er færre steder, hvor man kan ansøge. Udenrigsministeriet har derfor undersøgt mulighederne for at finde praktiske løsninger inden for de nye regler, som kan gøre det lettere at søge pas i udlandet.

  • Det bliver pr. 15. juni 2012 muligt for børn under 12 år (som ikke skal afgive fingeraftryk) at søge om pas på de honorære konsulater og på ambassader uden biometrioptageudstyr. Bemærk, at der skal medbringes to papirbilleder samt at begge forældremyndighedsindehavere skal give samtykke. De fleste honorære konsulater og de ambassader, der ikke har biometrisk udstyr, kan stadig udstede nødpas og forlænge eksisterende pas. 
  • I visse regioner med behov for udvidet adgang til pasudstedelse på grund af mange danskere i området og store afstande eller andre transportmæssige udfordringer, vil der med regelmæssige mellemrum komme besøg af dansk ambassadepersonale som medbringer en særlig kuffert med udstyr til at tage fingeraftryk og billeder og modtage pasansøgninger. Nærmere oplysninger om kuffertløsningen vil blive udmeldt via repræsentationernes hjemmesider i midten af 2012. 
  • Danskere, der bor i udlandet, har mulighed for at søge om pas under ophold i Danmark og ved kortvarigt besøg i et område med en pasudstedende repræsentation i udlandet. Det er gjort lettere ved muligheden for, at få udleveret passet et andet sted end der hvor der ansøges. Ved ansøgning i Danmark er det muligt at få passet udleveret ved alle danske repræsentationer i udlandet, herunder de mange honorære konsulater. Ved ansøgning i udlandet er det muligt at få passet leveret til alle danske repræsentationer herunder honorære konsulater. Fra midt august 2012 bliver det endvidere muligt at få passet udleveret ved en lang række danske borgerservice centre i Danmark. En komplet liste vil blive opdateret her. Ved udlevering i udlandet et andet sted end der hvor der ansøges skal der betales et gebyr ved udleveringen på 202 kr./€ 27,00 (2019 sats) og det anbefales fortsat at ansøge i tide til at få passet udleveret, mens man er i Danmark.
  • Der opkræves det samme ansøgningsgebyr uafhængigt af hvor i udlandet der ansøges.
    For detaljerede oplysninger se din regionale ambassades hjemmeside www.belgien.um.dk eller afsnittet om pas på www.um.dk.