Spring til indhold

Reminder : Regler for børn i pas

Fra den 26. juni 2012 skal alle være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet. Børn under 15 år, der er optaget i en voksens pas, skal derfor have eget pas, hvis de står over for at rejse til udlandet. Ansøgning om pas skal indgives til Borgerservice.  

Justitsministeriet udstedte den 12. december 2011 en ny bekendtgørelse om pas, som bl.a. betød, at pas, der udstedes efter den 1. januar 2012 skal indeholde fingeraftryk. De nye pas vil gøre det vanskeligere at forfalske og misbruge pas.  

Bekendtgørelsen indeholder også bestemmelser om, at alle fra den 26. juni 2012 skal være i besiddelse af eget pas ved ind- og udrejse af landet.  

Det betyder, at det ikke længere vil være muligt for børn under 15 år, der er optaget i deres forældres eller andre voksnes pas inden den 1. oktober 2004, at rejse uden eget pas.  

Det vil heller ikke efter den 26. juni 2012 være muligt at få udstedt såkaldte fællespas, hvor f.eks. elever og lærere kan rejse til udlandet på det samme pas.  

Du kan i øvrigt finde svar på de mest almindelige spørgsmål nedenunder.

Baggrund

Baggrunden for, at børn under 15 år ikke længere kan rejse uden eget pas, er en EU-forordning, som bl.a. indeholder et princip om ”én person – et pas”. Princippet indebærer, at et pas kun må knytte sig til passets indehaver. Det er efter forordningen et krav, at pas udstedes som personlige dokumenter, hvilket vil sige, at alle – også mindreårige børn – skal have eget pas. Formålet er at gøre det vanskeligere at forfalske og misbruge pas.  

Muligheden for at optage børn under 15 år i forældres eller andre voksnes pas blev allerede afskaffet ved en ændring af pasbekendtgørelsen, som trådte i kraft den 1. oktober 2004.  

Journalister kan kontakte kommunikationsrådgiver Carsten Andersen, Rigspolitiet på telefon +4525107724, mens borgere kan kontakte kommunernes borgerservicecentre eller den danske ambassade, hvis der ønskes nærmere information. 

Spørgsmål/svar – børn i pas 

Hvad gør jeg ?

Hvis dit barn er optaget i en af forældrenes pas eller i en anden voksens pas, og barnet står over for at rejse til udlandet, skal du ansøge Borgerservice om at få udstedt et pas til dit barn.  

Du kan læse nærmere om at ansøge om pas på hjemmesiden www.borger.dk, på kommunens hjemmeside eller på ambassadens hjemmeside www.belgien.um.dk (klik på ”Rejse og ophold”).  

Hvad gør jeg, hvis jeg ikke kan nå at få udstedt et pas inden rejsen ?

Hvis det ikke er muligt at udstede et pas til dit barn inden rejsen, kan Borgerservice udstede et midlertidigt pas.   

Det er dog vigtigt at være opmærksom på, at det ikke er alle lande, der tillader indrejse med et midlertidigt pas. Nærmere information om, hvilke lande der ikke tillader indrejse med et midlertidigt pas, kan fås ved at rette henvendelse til det pågældende lands ambassade i Danmark.  

Vil den voksnes pas fortsat være gyldigt ?

Den voksne, i hvis pas barnet er indskrevet, skal ikke nødvendigvis have fornyet sit pas i denne forbindelse. Passets gyldighed afhænger af, hvornår passet er udstedt. Et pas er som udgangspunkt gyldigt i 10 år.