Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19/Luxembourg

Her kan du finde information om konsekvenser af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Luxembourg.

Senest opdateret 09-07-2020  15:00
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Luxembourg.

Læs rejsevejledningen for Luxembourg.

Information om konkrete restriktioner i Luxembourg opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Luxembourg, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Luxembourg.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.  Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Luxembourg har ikke indført rejseforbud og har holdt sine grænser åbne under hele COVID-19 forløbet. Det betyder, at danske statsborgere, udlændinge med fast bopæl i Danmark og erhvervsrejsende kan rejse ind i Luxembourg.

På basis af EU- og Schengenforhandlinger er det planen at indlede en progressiv genåbning af EU’s (+UKs) og Schengen-områdets eksterne grænser for fri indrejse fra den 1. juli for borgere med fast bopæl i visse tredje-lande (Algeriet, Australien, Canada, Georgien, Japan, Montenegro, Marokko, New-Zealand, Rwanda, Serbien, Sydkorea, Thailand, Tunesien, Uruguay og Kina).  Nærmere luxembourgske betingelser for denne genåbning (inkl. valg af lande og datoer for eventuelle luxembourgske etaper) er under udarbejdelse og vil kunne aflæses via opdaterede links på det luxembourgske udenrigsministeriums hjemmeside og på EU’s hjemmeside (Re-Open EU).

Rejser ind i Luxembourg med anerkendelsesværdigt formål er fortsat tilladte for rejsende med fast bopæl i et tredjeland.

Særligt for erhvervsrejser:

  • Erhvervsrejser kan gennemføres i Luxembourg.
  • Der er krav om social distancering på 2 m med personer, man ikke bor sammen med; håndkontakt bør undgås.
  • Kan distanceringskravet ikke overholdes, er det obligatorisk at bære mundbind (herunder i butikker).Mundbind er derudover obligatorisk i offentlig transport og på offentlige steder med adgang for kunder/publikum.Mundbind anbefales ved al udendørs færden.
  • Fysiske møder i inde-områder er begrænset til 10 personer, udendørs og på offentlige steder til 20 personer, dog med krav om anvisning af faste siddepladser og social distancering/mundbind.På restauranter placeres max 10 personer pr. bord + dem man deler bopæl med – mundbind obligatorisk for kunder, der forlader bordet.Offentlige events er tilladte på betingelse af faste siddepladser med 2 meters distance.Der er ikke adgang til messer (fairs, shows).

Karantæneregler

Luxembourgs grænser til nabolandene har været åbne under hele Covid-19-forløbet.  Der er kun krav om karantæne ved sygdom eller ved sygdomssymptomer.

 

Interne rejserestriktioner

Der ikke indført interne rejserestriktioner i Luxembourg.

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Luxembourg (Luxembourg har aldrig lukket grænserne ifm COVID-19).

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.  Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er ikke indført udgangsforbud i Luxembourg.

Forsamlingsforbud

Der er indført forsamlingsforbud i Luxembourg.  Det betyder, at forsamlinger og fysiske møder i inde-områder er begrænset til 10 personer.  Udendørs og på offentlige steder er forsamlinger begrænset til 20 personer, med krav om faste siddepladser og social distancering eller mundbind (pladskravet bortfalder ved udendørs begravelser samt mindre udendørs demonstrationer).  På restauranter placeres max 10 personer pr. bord + dem man deler bopæl med – mundbind obligatorisk for kunder, der forlader bordet. Der er generelt krav om social distancering på 2 meter for personer, man ikke bor sammen med. Håndkontakt bør undgås.

Mundbind

Hvis du ikke kan overholde kravet om 2 meter til andre personer, er det obligatorisk at bære mundbind (herunder i butikker). Mundbind er også obligatorisk i offentlige transportmidler og på offentlige steder tilgængelig for publikum.  Myndighederne anbefaler generelt mundbind, når du færdes udendørs.

Kravet om mundbind bortfalder for børn under 6 år (ved udendørsaktiviteter for børn under 13 år), ved sportsaktivitet (træning) samt for scene-aktører under kulturel aktivitet.

Nedlukning / Genåbning

Restauranter, caféer, barer, butikker, supermarkeder, apoteker, benzintanke, biografer, teatre, biblioteker, museer og udstillingsgallerier m.v. er genåbnet. Byggebranchen er åben. Hoteller er åbne. Diskoteker er fortsat lukkede.
Udendørs ikke-konkurrenceprægede sportsaktiviteter (uden fysisk kontakt mellem spillere) er tilladte. Elitesportstræning med fysisk kontakt og reguleret ved officielt sportstræningsprogram er tilladt.  Fitness centre og svømmebassiner er stadig lukkede. Sauna, hammam m.v. tilladt for 1 person af gangen, alternativt flere personer, hvis personerne bor under samme tag.  Udendørs messer (fairs/shows) er åbne (2m’s distanceringskrav, alternativt krav om mundbind). Legepladser er åbne. Åbne markeder er tilgængelige (distanceringskrav, alternativt krav om mundbind).

Skoler, universiteter og vuggestuer er stort set genåbnede.

Offentlige transportmidler er tilgængelig (obligatorisk at bære mundbind, inkl. i lufthavnen, på banegårde, stoppesteder).

Generelt er offentlige events tilladte. Det er dog en betingelse, at der ved events tildeles faste sæder med 2 meters afstand og 2 meters afstand mellem deltagere i øvrigt (bortset fra scene-aktører). Hvor distanceringskravet ikke kan overholdes, er der krav om mundbind (bortset fra scene-aktører).

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De generelle råd mod smittefare for egen og andres sikkerhed er:

• Vask hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i ærme – ikke hænder
• Begræns den fysiske kontakt med andre samt undgå håndtryk, kindkys og kram
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Vær opmærksom ved steder med tæt kontakt med mange mennesker, f.eks. i offentlige transportmidler

For mere vejledning henviser de luxembourgske myndigheder til WHO’s hjemmeside

Hvis du befinder dig i Luxembourg, og mistænker at du er smittet med COVID-19, skal undgå kontakt med andre og undgå lokale skadestuer og lægeklinikker.

Du kan finde information på de luxembourgske sundhedsmyndigheders hjemmeside (på engelsk).

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

 

Udrejse af Luxembourg

Luxembourg har ikke lukket sine grænser under Covid-19 krisen.  Det anbefales, at rejsende ud af Luxembourg inden afrejse forhører sig om rejsedestinationens myndighedskrav i forhold til indrejse.

Der er forskellige rejsemuligheder fra Luxembourg til Danmark, efter at Luxembourgs lufthavn, Findel, er genåbnet. 

Fra 1. juli er det planen, at Luxair genoptager flyafgangene mod København (ikke bekræftet), Luxair vil i begrænset omfang annoncere afgange til Aalborg og Aarhus.  Du kan også rejse med tog fra Luxembourg til Bruxelles. Fra Bruxelles kan du flyve via enten Frankfurt eller Amsterdam til København. 

Link til Luxembourgs lufthavn (Findel), arrivals and departures: https://www.lux-airport.lu/passengers-visitors/flights-information/arrivals-departures/

Link til Luxair:  https://www.luxair.lu/en/information

Link til Lufthansa: https://www.lufthansa.com/dk/en/homepage

Link til KLM: https://www.klm.com/home/be/en

Link til de luxembourgske togbaner CFL: https://www.cfl.lu/en-gb

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Det anbefales, at danskere, der befinder sig i Luxembourg, følger WHO’s sundhedsmæssige retningslinjer samt løbende holder sig orienteret om de lokale myndigheders anbefalinger.

Link til Luxembourgs officielle hjemmeside (fr): https://gouvernement.lu/fr.html
Link til luxembourgsk sundhedsministerium: https://msan.gouvernement.lu/fr.html 
Link til Q&A på luxembourgsk sundhedsministerium hjemmeside (eng): https://coronavirus.gouvernement.lu/en.html   


Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte Ambassaden eller konsulatet i Luxembourg inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Luxembourg, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.