Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19/Luxembourg

Her kan du finde information om konsekvenser af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Luxembourg.

Senest opdateret  04-12-2020  10:46
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Luxembourg.

Læs rejsevejledningen for Luxembourg.

Information om konkrete restriktioner i Luxembourg opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Luxembourg, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejse

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Luxembourg.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.  Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Indrejserestriktioner

Luxembourg har ikke indført rejseforbud og har holdt sine grænser åbne under hele COVID-19 forløbet. Det betyder, at danske statsborgere, udlændinge med fast bopæl i Danmark og erhvervsrejsende kan rejse ind i Luxembourg.


Luxembourg har fulgt en gradvis genåbning af EU’s (+UKs) og Schengen-områdets eksterne grænser for fri indrejse fra den 1. juli for borgere med fast bopæl i visse tredje-lande. For listen over relevante tredje-lande henviser de luxembourgske myndigheder til EU-Kommissionens hjemmeside om åbne tredjelande.


Særligt for erhvervsrejser: Det væsentligste budskab for Luxembourg er, at også erhvervsrejser kan gennemføres uden indrejserestriktioner, men læs nærmere om de lokale restriktioner for forsamlinger, krav om mundbind, offentlig transport, lukning af restauranter m.v.

Karantæneregler

Luxembourgs grænser til nabolandene har været åbne under hele Covid-19-forløbet. Der er kun krav om karantæne ved sygdom eller ved sygdomssymptomer.

Interne rejserestriktioner

Der ikke indført interne rejserestriktioner i Luxembourg.

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Luxembourg. Luxembourg har aldrig lukket grænserne ifm COVID-19.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.  Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge lokale myndigheders anvisninger.

Udgangsforbud

Der er udgangsforbud i Luxembourg mellem kl. 23:00 og kl. 06:00. Undtagelse for reglen er f.eks. ifm nødvendig erhvervsaktivitet, læge- og apotek-besøg, tur til og fra lufthavne og banegårde, transit i bil på motorvejene, luftning af husdyr i en radius af 1 km fra bolig.

Forsamlingsforbud

Der er indført forsamlingsforbud i Luxembourg. Det betyder, at der er begrænsninger på forsamlinger og fysiske møder i det offentlige rum. Der er generelt krav om social distancering på to meter for personer, man ikke bor sammen med. I hjemmene må man kun modtage max to samboende/samlevende personer som gæster. Håndkontakt bør undgås. Læs mere her: Public and private gatherings - Coronavirus - Official information - Luxembourg

Mundbind

Hvis du ikke kan overholde kravet om 2 meter til andre personer, er det obligatorisk at bære mundbind (herunder i butikker). Mundbind er også obligatorisk i offentlige transportmidler og på offentlige steder tilgængelig for publikum.  Myndighederne anbefaler generelt mundbind, når du færdes udendørs.

Kravet om mundbind bortfalder for børn under 6 år.

Personer, som grundet et specielt behov eller et handikap ikke kan bære maske, kan fritages ved lægecertifikat, forudsat at de foretager andre sundhedsforanstaltninger for at forhindre spredning af virussen. Chauffører i den offentlige transportsektor er fritaget ved overholdt distancering eller ved adskillelse med skærm.

Nedlukning / Genåbning

Restauranter, caféer og barer er lukket ned.  Også biografer, forlystelsesparker, casinoer markeder og udstillingsmesser, svømmebassiner, kulturcentre og diskoteker er lukkede.  Butikker, supermarkeder, apoteker, benzintanke, biblioteker og museer er åbne. Byggebranchen er åben. Hoteller er åbne. 

Udendørs sportsaktiviteter er kun tilladt for professionelle sportsfolk samt skolebørn.  

Skoler, universiteter og vuggestuer er åbne (for skoleelever i alderen 12-18 år er der vekslen mellem fysisk fremmøde og fjernundervisning).

Offentlige transportmidler er tilgængelige (men obligatorisk at bære mundbind, inkl. i lufthavnen, på banegårde, stoppesteder).

Restriktionerne er foreløbig gældende fra den 26. november til den 15. december 2020.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De generelle råd mod smittefare for egen og andres sikkerhed er:

• Vask hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i ærme – ikke hænder
• Begræns den fysiske kontakt med andre samt undgå håndtryk, kindkys og kram
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Vær opmærksom ved steder med tæt kontakt med mange mennesker, f.eks. i offentlige transportmidler

For mere vejledning henviser de luxembourgske myndigheder til WHO’s hjemmeside

Hvis du befinder dig i Luxembourg, og mistænker at du er smittet med COVID-19, skal undgå kontakt med andre og undgå lokale skadestuer og lægeklinikker.

Du kan finde information på de luxembourgske sundhedsmyndigheders hjemmeside (på engelsk).

Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

 

Udrejse af Luxembourg

Luxembourg har ikke lukket sine grænser under Covid-19 krisen.  Det anbefales, at rejsende ud af Luxembourg inden afrejse forhører sig om rejsedestinationens myndighedskrav.  Derudover henviser de luxembourgske myndigheder til det belgiske, franske og tyske udenrigsministeriums rejseanbefalinger (med angivet link).

Vigtig information om gratis test: rejsende ud af Luxembourg kan, hvis destinationslandet kræver det, få en Covid-19 test foretaget (gratis tilbud af de luxembourgske myndigheder for ferierejsende i august måned – mere information her: https://guichet.public.lu/fr/citoyens/sante-social/coronavirus/test-voyage-sejour-etranger.html).

Herudover tilbyder myndighederne i visse situationer gratis test for beboere i Luxembourg, der vender tilbage til landet efter rejse. Mere information findes på www.MyGuichet.lu.

Der er forskellige rejsemuligheder fra Luxembourg til Danmark, efter at Luxembourgs lufthavn, Findel, er genåbnet. 

Vær dog opmærksom på, at det, så længe Luxembourg er klassificeret i orange zone, ikke er alle type rejser, som borgere med fast bopæl i Luxembourg kan foretage til Danmark (se mere på dansk udenrigsministeriums hjemmeside https://um.dk/da/rejse-og-ophold/rejse-til-udlandet/rejsevejledninger/ samt på dansk politis hjemmeside https://politi.dk/en/travel.    

Direkte flyafgange mod København (Luxair) er siden efteråret atter indstillet.  Der findes transitmuligheder via Amsterdam og London, ligesom flyafgange mod Stockholm kan kombineres med tog fra Stockholm til København. Du kan også rejse med tog fra Luxembourg til Bruxelles, hvor få direkte flyforbindelser til København er fastholdt.

Link til Luxembourgs lufthavn (Findel), arrivals and departures: https://www.lux-airport.lu/passengers-visitors/flights-information/arrivals-departures/

Link til Luxair:  https://www.luxair.lu/en/information

Link til Lufthansa: https://www.lufthansa.com/dk/en/homepage

Link til KLM: https://www.klm.com/home/be/en

Link til de luxembourgske togbaner CFL: https://www.cfl.lu/en-gb

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Det anbefales, at danskere, der befinder sig i Luxembourg, følger WHO’s sundhedsmæssige retningslinjer samt løbende holder sig orienteret om de lokale myndigheders anbefalinger.

Link til Luxembourgs officielle hjemmeside (fr): https://gouvernement.lu/fr.html
Link til luxembourgsk sundhedsministerium: https://msan.gouvernement.lu/fr.html 
Link til Q&A på luxembourgsk sundhedsministerium hjemmeside (eng): https://coronavirus.gouvernement.lu/en.html   


Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.

De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte Ambassaden eller konsulatet i Luxembourg inden for almindelig åbningstid.

Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Luxembourg, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemID-nøglekort

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.