Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19 i Belgien

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Belgien

Senest opdateret den 04-12-20  10:45
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Belgien.

Læs rejsevejledningen for Belgien.

Information om konkrete restriktioner i Belgien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Belgien.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

For rejserestriktioner for erhvervsrejser, se afsnittet om rejserestriktioner nedenfor

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende orienteret og altid følge lokale myndigheders anvisninger (det gælder både de føderale myndigheder og de regionale/kommunale myndigheder).  

Indrejserestriktioner

Belgien har genåbnet sine grænser for ind- og udrejse for borgere med fast bopæl i EU- og Schengenlandene samt UK.

Rejsende fra Region Hovedstaden (inkl. Bornholm), Region Midtjylland og Region Sjælland kommer fra, hvad Belgien definerer som rød zone. Har du ikke et anerkendelsesværdigt formål, kan du blive mødt med krav om karantæne og/eller test. Du skal registrere dig hos myndighederne, hvis opholdet er længere end 48 timer. Læs mere nedenfor.

Rejsende fra Region Nordjylland og Region Syddanmark kommer fra, hvad Belgien definerer som orange zone. Du skal registrere dig hos myndighederne (hvis ophold længere end 48 timer), men der vil ikke følge krav om karantæne eller test. Læs mere nedenfor.

Registrering hos myndighederne
Hvis du skal opholde dig i Belgien i 48 timer eller mere – skal du (uanset rejsens formål) i løbet af 48 timer inden ankomst til Belgien registrere dig hos myndighederne i Belgien. Registeringen sker ved at udfylde og printe en passenger locator form på belgisk udenrigsministeriums hjemmeside. Den udfyldte formular skal herefter sendes pr. e-mail til: PLFBelgium@health.fgov.be – hvorefter du per sms vil blive varslet om evt. krav om karantæne og test. For børn under 16 år indsættes informationen i forældrenes formular.

Det anbefales, at alle rejsende opbevarer en printet version af registeringen på sig i tilfælde af kontrol. Der udstedes bøder på 250 EUR, såfremt kravet om registrering ikke er opfyldt.

For eventuelle spørgsmål/svar henvises til følgende hjemmeside: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq. Får du ikke svar på dit spørgsmål, henviser man fra belgisk side til følgende telefonnummer: 0032 (0) 800 14 689 (fransk og nederlandsk).

Læs mere om Covid-19 tests under afsnittet om ”Karantæne”.

Læs mere om centre i Bruxelles, der foretager Covid-19 tests.

Læs mere om center i Bruxelles lufthavn, der foretager Covid-19 tests.
Læs mere om centre øvrige steder i Belgien, der foretager Covid-19 tests.

Læs mere om det belgiske udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet).

Karantæneregler

Rejsende fra Region Hovedstaden, Region Midtjylland, og Region Sjælland skal udfylde en ”passenger locator form” mhp. vurdering af mulig obligatorisk karantæne og test i forbindelse med ankomst til Belgien (læs mere under ”Rejserestriktioner”). Der vil ikke være krav om karantæne eller test for rejsende fra Region Nordjylland og Region Syddanmark, men ”passenger locator form” vil skulle udfyldes og indsendes ved ophold længere end 48 timer.

Du finder mere om, hvad det vil sige at gå i karantæne her: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq (bl.a. under ”Transport & International”) og mere om belgiske udmeldinger om rejser til og fra Danmark her: https://diplomatie.belgium.be/en.

Befinder du dig i Belgien og får Covid-19 symptomer

Tag kontakt med lægen (om test-recept), gå i øjeblikkelig syv dages isolation. Få taget en test hurtigst muligt. Er resultatet positivt: gå i syv dages karantæne. Er resultatet negativt: karantænen ophører efter de første syv dage.

Befinder du dig i Belgien og har været i TÆT kontakt men virus-smittet person, uden selv at have Covid-19 symptomer
Gå på eget initiativ i karantæne på syv dage, som tæller fra sidste dag, du har været i TÆT kontakt med den syge. På femte dagen skal du tage en test. Er testen negativ, kan karantænen ophøre efter de syv dage. Er testen positiv vil en ny karantæneperiode træde i kraft.

Interne rejserestriktioner

Der er ingen interne rejserestriktioner i Belgien.

Man skal være opmærksom på visse restriktioner, som kan variere, alt efter om de er udstedt af de føderale myndigheder eller af de kommunale og regionale myndigheder. Du kan læse mere i afsnittet ”lokale restriktioner” (herunder om obligatorisk mundbind i al offentligt rum, både inde og ude, samt forsamlingsbegrænsning m.v.).

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Belgien. Vær dog opmærksom på kravet om udfyldelse af en Passenger Locator Form (se under afsnittet ”Indrejserestriktioner”), såfremt transitten i Belgien varer 48 timer eller mere.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge lokale myndigheders anvisninger. Ikke kun de føderale myndigheder iværksætter restriktioner, men også de kommunale og regionale myndigheder kan tage egne skridt til (en ofte striksere) regulering.

De belgiske myndigheders anbefaler fortsat at overholde hygiejnereglerne, prioritere udendørs aktivitet/færden hvor muligt, være specielt varsom over for personer i risikozonen (ældre, svage m.v.) og overholde social distancering på 1,5-2 m.

Udgangsforbud

Der er indført udgangsforbud fra kl. 00 til kl. 05. I Bruxelles-regionen og i Vallonien er udgangsforbuddet striksere og gælder fra kl. 22 til kl. 06. Det er således vigtigt at holde sig ajour med lokale restriktioner via lokale myndigheders hjemmesider.  I forbindelse med julen (den 24. og 25. december) kan Bruxelles-regionen tage initiativ til at begrænse udgangsforbuddet fra kl. 00 til kl. 05 (det er vigtigt at følge regionens lokale opslag).

Forsamlingsforbud

Der er indført forsamlingsforbud i Belgien frem til 15. januar 2021. Det er ikke tilladt at have tæt socialt samvær med mere end én og samme person. Du kan mødes med denne ene person uden krav om social distancering/mundbind. Det samme gælder for medlemmer af din hustand. I forbindelse med julen (den 24. og 25. december) kan enlige personer udvide samværet med 2 personer (dog ikke samtidigt).

Det er ikke tilladt at samles mere end fire personer i det offentlige rum, og her skal afstandskrav og maskepåbud overholdes. Sports- og kulturaktiviteter er også omfattet af restriktioner og adgangsbegrænsning (se bl.a. under nedlukning/genåbning). Det anbefales også at kontakte lokale myndigheder eller foreninger.

Mundbind

Det er obligatorisk for alle personer over 12 år at bære mundbind i alle indendørs sammenhænge med offentlig adgang, i offentlige transportmidler, i lufthavne, banegårde, metro, stoppesteder, butikker m.v. samt i sammenhænge, hvor social distancering på 1,5 m ikke kan overholdes.

Det er obligatorisk at bære mundbind i det offentlige rum i bl.a. Bruxelles-regionen. Visse steder kan der regionalt/kommunalt også være krav om et ekstra mundbind i lommen, ud over mundbindet på ansigtet.

Hvor kravet om obligatoriske mundbind ikke respekteres, udstedes bøder (der er tale om udvidet politi-kontrol).

Nedlukning/Genåbning

Alle ”ikke essentielle” butikker lukker indtil foreløbigt den 15. januar 2021. En undtagelse gælder fra 1.-24. december inkl., hvor indkøb kan foretages alene, med max. 30 minutters ophold i butikkerne og max 1 person pr. 10m2. Fødevarebutikker og supermarkeder, udemarkeder forbliver åbne under hele forløbet. Også take-away-salgssteder forbliver åbne, mens restauranter, cafeer, barer og f.eks. frisørsaloner er lukkede (også ifm jul).

Hjemmearbejde er obligatorisk. Er der ikke muligt, vil mundbind og opretholdelse af distance være påkrævet på den enkelte arbejdsplads.  

Skoler, børnehaver og vuggestuer er åbne, men efter en forlænget efterårsferie frem til 15. november 2020 kan der for flere klassetrin blive tale om hel eller delvis virtuel hjemmeundervisning.

Universiteterne telearbejder (når bortses fra laboratorie-undersøgelser og visse eksamener).

Plejehjem og ældrehjem er tilgængelige i beskeden grad med besøg efter aftale og i Bruxelles-regionen og i Vallonien med begrænsning på antal besøgende.

For konsultationer hos læge og undersøgelser på hospitaler, som ikke er Covid-19 relateret, er der risiko for lang ventetid (mundbind obligatorisk), alternativt udsættelse.

Sportaktiviteter er lukket ned. En undtagelse er professionel sportsaktivitet (uden publikum), sportsaktivitet for børn under 12 år samt svømmebassiner, som holder åben.

Kultur: Teatre, biografer, øvrige kulturscener er lukkede frem til 15. januar 2021 (museer og biblioteker dog åbne fra 1.12 og juleperioden ud.  Ved private arrangementer er der indført forsamlingsforbud. Det er for samboende ikke tilladt at se mere end én person pr. familiemedlem (dog ikke samtidigt). Enlige kan se op til to personer (dog ikke samtidigt). Ved begravelser begrænses til 15 personer. Social distancering skal overholdes. Forlystelsesparker, natur- og dyreparker er lukkede. Diskoteker og natklubber er lukkede.

Hoteller er åbne (dog ikke hotelrestauranterne, som planlægger servicering på værelserne).

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De generelle råd mod smittefare for egen og andres sikkerhed er:

• Vask hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i ærme – ikke hænder
• Begræns den fysiske kontakt med andre samt undgå håndtryk, kindkys og kram
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Vær opmærksom ved steder med tæt kontakt med mange mennesker, f.eks. i offentlige transportmidler

For mere vejledning henviser de belgiske myndigheder til WHO’s hjemmeside

Hvis du befinder dig i Belgien, og mistænker at du er smittet med COVID-19, skal undgå kontakt med andre og undgå lokale skadestuer og lægeklinikker.

Link til de belgiske sundhedsmyndigheder (eng): https://www.info-coronavirus.be/en/ Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Link til anvisninger om karantæne og covid-19 tests : https://www.info-coronavirus.be/en/travels/.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Belgien

Der er forskellige rejsemuligheder fra Belgien til Danmark.

Der er flyafgange fra Bruxelles via Frankfurt (med Lufthansa) eller Amsterdam (med KLM) til København. Derimod er de direkte flyforbindelser Bruxelles/København blevet reduceret. 

Der er regelmæssige togafgange fra Bruxelles til Amsterdam, hvorfra et direkte fly afgår til København.

Relevante links ifm fly- og togafgange samt billetbestilling:

Link til Bruxelles lufthavn, Brussels International Airport : https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing
Link til Lufthansa:
Tlf.: +32 7 035 30 30 / e-mail:  customer.relations@lufthansa.com)
Link til KLM: https://www.klm.com/home/be/en, tlf.: +32 2 620 02 20
Link til SNCB: de belgiske togbaner (SNCB)

Link til det belgiske Udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet) : https://diplomatie.belgium.be/en

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte Ambassaden inden for almindelig åbningstid. Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.
Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.
Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemId-nøgleapp

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.