Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19 i Belgien

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Belgien

Senest opdateret den 01-03-2021  16:15
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Belgien for at minimere risikoen for smittespredning med nye COVID-19 varianter. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Læs rejsevejledningen for Belgien.

Information om konkrete restriktioner i Belgien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle rejser til hele Belgien. Vi fraråder dermed også erhvervsrejser, men med visse undtagelser.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Læs om rejserestriktioner og lokale restriktioner nedenfor.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Du kan som erhvervsrejsende rejse ind i Belgien, men vil kun i få tilfælde kunne undgå karantæne ved ankomst til Belgien (herunder ifm erhvervsrejse inden for kritiske sektorer). Læs nærmere her : https://www.info-coronavirus.be/en/faq/, under afsnittet ”Travel & International”, ”Which travellers should go into quarantine”. Læs endvidere afsnittet om ”Rejserestriktioner” nedenfor, herunder om karantænekravene.

Der er krav om inden for 48 timer inden ankomst til Belgien at registrere sig over for de belgiske myndigheder ved at udfylde en Passenger Locator Form/PLF, Passenger Locator Form | Passenger Locator Form (info-coronavirus.be), såfremt man opholder sig i 48 timer eller mere i Belgien.

Det anbefales dog, at man også under ophold i Belgien under 48 timer udfylder en PLF-formular – også for at undgå enhver tvivl. Vær opmærksom på skærpede krav til udfyldelsen, når det drejer sig om erhvervsrejser.

Alle rejsende (på 18 år og mere) til og fra Belgien skal endvidere udfylde en tro- og loveerklæring om rejsens formål, som i princippet kobles på PLF-formularen. Erklæringen kan downloades her: https://www.info-coronavirus.be/en/

Vær opmærksom på skærpede krav til udfyldelsen, når det drejer sig om erhvervsrejser.

Du kan læse mere om belgiske regler og anerkendelsesværdige formål her: What are the current measures? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be).

Udenrigsministeriets Trade Council giver gratis råd til erhvervsrejsende

Du kan finde mere information her: Hjælp til erhvervsrejsende (thetradecouncil.dk).

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende orienteret og altid følge lokale myndigheders anvisninger (det gælder både de føderale myndigheder og de regionale/kommunale myndigheder).  

Indrejserestriktioner

Der er forbud mod "ikke-essentielle rejser" til og fra Belgien. Det gælder bl.a. turistrejser. På følgende belgiske hjemmesider kan du læse mere om regler, restriktioner og undtagelser: What are the current measures? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be) og /Federal Public Service Foreign Affairs | (belgium.be).

Alle rejsende til Belgien (inklusiv personer med fast bopæl), som har opholdt sig i 48 timer i en rød zone, skal gå i syv dages karantæne. På indrejsedagen og på dag syv vil der skulle foretages en (negativ) covid19 test (børn under 6 år undtaget).

Personer uden fast bopæl i Belgien skal ved indrejse endvidere kunne fremvise en negativ COVID-19-test, der skal være foretaget max 72 timer inden indrejse, og skal umiddelbart efter ankomst igen lade sig teste (børn under 6 år undtaget). Den første af de to tests vil skulle være en PCR-test, mens en belgisk antigentest (Quick-test) accepteres som nummer to test efter ankomst.

Særligt for rejsende fra Storbritannien, Sydafrika og Sydamerika gælder et krav om ti dages karantæne ved ankomst til Belgien. På indrejsedagen og på dag syv vil der skulle foretages en (negativ) covid19 test (børn under 6 år undtaget).

Rejsende fra Region Hovedstaden (inkl. Bornholm), Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark, der kommer fra, hvad Belgien definerer som rød zone, skal registrere sig hos myndighederne, hvis opholdet er længere end 48 timer. Ved ophold under 48 timer er der kun tale om en anbefaling af registrering (hvormed eventuel tvivl også kan undgås). Læs mere nedenfor.

Registrering hos myndighederne
Hvis du skal opholde dig i Belgien i 48 timer eller mere, er der krav om, at du (uanset rejsens formål) i løbet af 48 timer inden ankomst til Belgien registrerer dig hos myndighederne i Belgien. Registeringen sker ved at udfylde, sende og printe en Passenger Locator Form (PLF) på belgisk udenrigsministeriums hjemmeside, hvorefter du per sms vil blive varslet om evt. krav om karantæne og test. For børn under 16 år indsættes informationen i forældrenes formular. Er opholdet under 48 timer, anbefales registreringen. Det anbefales endvidere, at alle rejsende opbevarer en printet version af registeringen på sig i tilfælde af kontrol. Der udstedes bøder på 250 EUR, såfremt kravet om registrering ikke er opfyldt.

Alle rejsende (på 18 år og mere) til og fra Belgien skal udfylde en tro- og loveerklæring, som i princippet kobles på PLF-formularen. Erklæringen kan downloades her: https://www.info-coronavirus.be/en/

For eventuelle spørgsmål/svar henvises til følgende hjemmeside: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq. Får du ikke svar på dit spørgsmål, henviser man fra belgisk side til følgende telefonnummer: 0800 14 689 (fransk og nederlandsk), hvis du befinder dig udenfor Belgien: +32 78151771

Læs mere om Covid-19 tests under afsnittet om ”Karantæne”.

Læs mere om centre i Bruxelles, der foretager Covid-19 tests.

Læs mere om center i Bruxelles lufthavn, der foretager Covid-19 tests.
Læs mere om centre øvrige steder i Belgien, der foretager Covid-19 tests.

Læs mere om det belgiske udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet).

Karantæneregler

Alle rejsende til Belgien (inklusiv personer med fast bopæl), som har opholdt sig i 48 timer i en rød zone, skal gå i syv dages karantæne. På indrejsedagen og på dag syv vil der skulle foretages en (negativ) Covid-19 test (PCR-test) (børn under 6 år undtaget for testkravet, men ikke for karantænereglerne).

Særligt for rejsende fra Storbritannien, Sydafrika og Sydamerika er der krav om ti dages karantæne ved indrejse i Belgien. På indrejsedagen og på dag syv vil der skulle foretages en (negativ) covid19 test. Rejsende fra disse tre lande/regioner, som ikke har fast bopæl i Belgien, skal endvidere før afrejse og umiddelbart efter ankomst kunne påvise en negativ test (børn under 6 år er undtaget testkravet, men ikke for karantænereglerne). Den første af de to tests vil skulle være en PCR-test, mens en belgisk antigentest (Quick-test) accepteres som nummer to test efter ankomst.

Læs evt. nærmere her, også om undtagelser.

Rejsende fra Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark (røde zoner) skal endvidere udfylde en ”passenger locator form” (læs mere under ”Rejserestriktioner”). Undtagelse for PLF-kravet gælder, hvis opholdet i Belgien er under 48 timer og transport midlet har været andet end fly og skib (læs mere under ”’Registrering hos myndighederne”).  Det anbefales dog, at man også under ophold i Belgien under 48 timer udfylder en PLF-formular – også for at undgå enhver tvivl.

Du finder mere om, hvad det vil sige at gå i karantæne her: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq (bl.a. under ”Transport & International”) og mere om belgiske udmeldinger om rejser til og fra Danmark her: https://diplomatie.belgium.be/en.


Befinder du dig i Belgien og får Covid-19 symptomer

Tag kontakt med lægen (om test-recept), gå i øjeblikkelig syv dages isolation. Få taget en test hurtigst muligt. Er resultatet positivt: gå i syv dages karantæne. Er resultatet negativt: karantænen ophører efter de første syv dage.

Befinder du dig i Belgien og har været i TÆT kontakt med virus-smittet person, uden selv at have Covid-19 symptomer
Gå på eget initiativ i karantæne på ti dage, som tæller fra sidste dag, du har været i TÆT kontakt med den syge. På syvende dagen skal du tage en test. Er testen negativ, kan karantænen ophøre. Er testen positiv vil en ny karantæneperiode træde i kraft.

Gå på eget initiativ i karantæne på ti dage, som tæller fra sidste dag, du har været i TÆT kontakt med den syge. På syvende dagen skal du tage en test. Er testen negativ, kan karantænen ophøre. Er testen positiv vil en ny karantæneperiode træde i kraft.

Interne rejserestriktioner

Der er ingen interne rejserestriktioner i Belgien.

Man skal være opmærksom på visse restriktioner, som kan variere, alt efter om de er udstedt af de føderale myndigheder eller af de kommunale og regionale myndigheder. Du kan læse mere i afsnittet ”lokale restriktioner” (herunder om obligatorisk mundbind i al offentligt rum, både inde og ude, samt forsamlingsbegrænsning m.v.).

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Belgien. Vær dog opmærksom på kravet om udfyldelse af en Passenger Locator Form (se under afsnittet ”Indrejserestriktioner”), såfremt transitten i Belgien varer 48 timer eller mere.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge lokale myndigheders anvisninger. Ikke kun de føderale myndigheder iværksætter restriktioner, men også de kommunale og regionale myndigheder kan tage egne skridt til (en ofte striksere) regulering.

De belgiske myndigheders anbefaler fortsat at overholde hygiejnereglerne, prioritere udendørs aktivitet/færden hvor muligt, være specielt varsom over for personer i risikozonen (ældre, svage m.v.) og overholde social distancering på 1,5-2 m.

Udgangsforbud

Der er indført udgangsforbud fra kl. 00 til kl. 05. I Bruxelles-regionen er udgangsforbuddet striksere og gælder fra kl. 22 til kl. 06. Det er således vigtigt at holde sig ajour med lokale restriktioner via lokale myndigheders hjemmesider 

Forsamlingsforbud

Der er indført forsamlingsforbud i Belgien. Det er ikke tilladt at have tæt socialt samvær med mere end én og samme person - dvs. det er kun tilladt med en gæst i private hjem. Du kan mødes med denne ene person uden krav om social distancering/mundbind. Det samme gælder for medlemmer af din hustand. 

Det er ikke tilladt at samles mere end fire personer i det offentlige rum, og her skal afstandskrav og maskepåbud overholdes. Sports- og kulturaktiviteter er også omfattet af restriktioner og adgangsbegrænsning (se bl.a. under nedlukning/genåbning). Det anbefales også at kontakte lokale myndigheder eller foreninger.

Mundbind

Det er obligatorisk for alle personer over 12 år at bære mundbind i alle indendørs sammenhænge med offentlig adgang, i offentlige transportmidler, i lufthavne, banegårde, metro, stoppesteder, butikker m.v. samt i sammenhænge, hvor social distancering på 1,5 m ikke kan overholdes.

Det er obligatorisk at bære mundbind i det offentlige rum i bl.a. Bruxelles-regionen. Visse steder kan der regionalt/kommunalt også være krav om et ekstra mundbind i lommen, ud over mundbindet på ansigtet.

Hvor kravet om obligatoriske mundbind ikke respekteres, udstedes bøder (der er tale om udvidet politi-kontrol).

Nedlukning/Genåbning

Fødevarebutikker, supermarkeder og udendørs markeder er åbne. Det samme gælder almindelige butikker, frisører og iøvrigt nærkontakt forretninger. Indkøb skal imidlertid foretages alene med max. 30 minutters ophold i butikkerne og max 1 person pr. 10 m2. Take-away-salgssteder er åbne, mens restauranter, cafeer, barer m.v. er lukkede.

Hjemmearbejde er obligatorisk. Er der ikke muligt, vil mundbind og opretholdelse af distance være påkrævet på den enkelte arbejdsplads.  

Skoler, børnehaver og vuggestuer er åbne, men der kan for flere klassetrin være tale om hel eller delvis virtuel hjemmeundervisning.

Universiteterne telearbejder (når bortses fra laboratorie-undersøgelser og visse eksamener).

Plejehjem og ældrehjem er tilgængelige i beskeden grad med besøg efter aftale og i Bruxelles-regionen og i Vallonien med begrænsning på antal besøgende.

For konsultationer hos læge og undersøgelser på hospitaler, som ikke er Covid-19 relateret, er der risiko for lang ventetid (mundbind obligatorisk), alternativt udsættelse.

Sportsaktiviteter er delvist lukket ned. Der er dog en række undtagelser (afhængig af alder, indendørs- versus udendørssport, professionel versus amatørsport, gruppestørrelser, skolesport samt specifik opblødning ifm sport for børn og unge under karnaval-ferien). Svømmebassiner er åbne, med aktivitetsbegrænsning. Læs mere om regler og undtagelser her: What are the current measures? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be) (under overskriften: Public services & leasure).

Kultur: Teatre, biografer, øvrige kulturscener er lukkede (museer og biblioteker dog åbne).  Ved private arrangementer er der indført forsamlingsforbud. Det er for samboende ikke tilladt at se mere end én person pr. familiemedlem (dog ikke samtidigt). Enlige kan se op til to personer (dog ikke samtidigt). Ved begravelser begrænses til 15 personer. Social distancering skal overholdes. Forlystelsesparker er lukkede (natur- og dyreparker dog åbne men kun de udendørs aktiviteter). Diskoteker og natklubber er lukkede.

Hoteller er åbne (dog ikke hotelrestauranterne, som planlægger servicering på værelserne), ligesom campingpladser og ferielejre er åbne.

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De generelle råd mod smittefare for egen og andres sikkerhed er:

• Vask hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i ærme – ikke hænder
• Begræns den fysiske kontakt med andre samt undgå håndtryk, kindkys og kram
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Vær opmærksom ved steder med tæt kontakt med mange mennesker, f.eks. i offentlige transportmidler

For mere vejledning henviser de belgiske myndigheder til WHO’s hjemmeside

Hvis du befinder dig i Belgien, og mistænker at du er smittet med COVID-19, skal undgå kontakt med andre og undgå lokale skadestuer og lægeklinikker.

Link til de belgiske sundhedsmyndigheder (eng): https://www.info-coronavirus.be/en/ Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Link til anvisninger om karantæne og covid-19 tests : https://www.info-coronavirus.be/en/travels/.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Belgien

Der er forskellige rejsemuligheder fra Belgien til Danmark.

Der er flyafgange fra Bruxelles via Frankfurt (med Lufthansa) eller Amsterdam (med KLM) til København. Derimod er de direkte flyforbindelser Bruxelles/København blevet reduceret. 

Der er regelmæssige togafgange fra Bruxelles til Amsterdam, hvorfra et direkte fly afgår til København.

Relevante links ifm fly- og togafgange samt billetbestilling:

Link til Bruxelles lufthavn, Brussels International Airport : https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing
Link til Lufthansa:
Tlf.: +32 7 035 30 30 / e-mail:  customer.relations@lufthansa.com)
Link til KLM: https://www.klm.com/home/be/en, tlf.: +32 2 620 02 20
Link til SNCB: de belgiske togbaner (SNCB)

Link til det belgiske Udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet) : https://diplomatie.belgium.be/en

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Med de nye skærpede indrejserestriktioner nægtes udlændinge med bopæl i udlandet som udgangspunkt indrejse i Danmark. Det betyder, at man skal have et anerkendelsesværdigt formål for indrejse i Danmark samt skal kunne fremvise en negativ COVID-19-test.

Der er endvidere indført et generelt flyveforbud mod transport af passagerer, herunder danske statsborgere, der ikke kan fremvise en negativ COVID-19-test taget inden for 24 timer før afgang. Forbuddet gælder flyvninger fra hele verden til alle danske lufthavne. Børn til og med 12 år er undtaget for testkravet, men opfordres til at blive testet. Læs mere her.

Du kan få et overblik over testmulighederne i større transitlufthavne her.

Læs mere om reglerne for indrejse i Danmark hos Politiet.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. 

Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark (+45 7020 6044).

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte Ambassaden inden for almindelig åbningstid. Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.
Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.
Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemId-nøgleapp

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.