Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19 i Belgien

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Belgien

Senest opdateret den 21-09-20  14:30
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Belgien.

Læs rejsevejledningen for Belgien.

Information om konkrete restriktioner i Belgien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om coronavirus/COVID-19 fra danske rejsende og fastboende i udlandet.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser til Belgien.

Det er bl.a. turistrejser, der anses for at være ikke-nødvendige rejser. Erhvervsrejser anses derimod ofte for at være nødvendige rejser, hvorfor erhvervsrejsende som udgangspunkt godt kan rejse i den aktuelle situation.

For rejserestriktioner for erhvervsrejser, se afsnittet om rejserestriktioner nedenfor

Det er derfor op til den enkelte virksomhed at vurdere, hvorvidt en rejse er en nødvendig rejse. Hvis virksomheden vurderer, at en konkret rejse er en nødvendig rejse, er det vigtigt, at der også foretages en konkret og individuel risikovurdering af rejsen i dialog med den enkelte medarbejder. Vi opfordrer altid virksomheden til at holde sig opdateret om lokale rejserestriktioner i forbindelse med planlægning af erhvervsrejser.

Den enkelte virksomhed bør anlægge et forsigtighedsprincip for at minimere risikoen for, at virksomhedens medarbejdere bliver smittet med ny coronavirus/COVID-19 i udlandet.

Virksomheden og den enkelte medarbejder bør derfor følge vores rejseråd til erhvervsrejser.

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende orienteret og altid følge lokale myndigheders anvisninger (det gælder både de føderale myndigheder og de regionale/kommunale myndigheder).  

Indrejserestriktioner

Belgien har genåbnet sine grænser for ind- og udrejse for borgere med fast bopæl i EU- og Schengenlandene samt UK, men har den 16. september sat alle 5 regioner i Danmark (Region Hovedstaden, Region Sjælland, Region Nordjylland, Region Midtjylland og Region Syddanmark) i orange farve. Det betyder, at tilrejsende fra Danmark til Belgien anbefales, når der er tale om turistrejser og ferie, at gå i karantæne og tage en Covid-19 test ved ankomst. 

Hvis du skal opholde dig i Belgien i 48 timer eller mere, skal du være opmærksom på, at du som indrejsende i løbet af 48 timer inden ankomst til Belgien skal registrere dig hos myndighederne i Belgien (passenger locator form). Det gælder alle rejsende på 16 år og over – uanset formålet med rejsen. Ankommer du til Belgien med fly eller skib, skal formularen udfyldes uanset opholdets længde.

Registeringen sker ved at udfylde og printe en passenger locator form på belgisk udenrigsministeriums hjemmeside. Den udfyldte formular skal herefter sendes pr. e-mail til: PLFBelgium@health.fgov.be. For børn under 16 år indsættes informationen i forældrenes formular.

Det anbefales, at alle rejsende opbevarer en printet version af registeringen på sig i tilfælde af kontrol. Der udstedes bøder på 250 EUR, såfremt kravet om registrering ikke er opfyldt.

Er der tale om rejser med anerkendelsesværdige formål, er der ingen krav om karantæne eller Covid-19 test. Læs mere om anerkendelsesværdige formål og Q&A.

Læs mere om Covid-19 tests under afsnittet om ”Karantæne”.

Læs mere om centre i Bruxelles, der foretager Covid-19 tests.
Læs mere om centre øvrige steder i Belgien, der foretager Covid-19 tests.

Læs mere om det belgiske udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet).

Karantæneregler

Rejser man ind i Belgien fra et orange- eller rødt-kategoriseret EU-land/Schengenland, anbefaler de belgiske myndigheder 14 dages hjemmekarantæne og test for turistrejsende, som har opholdt sig i 48 timer eller mere i et orange- eller rødt-kategoriseret EU-land/Schengenland før ankomst til Belgien. Danmark er orange. 

Erhvervsrejsende, herunder personer på tjenesterejse, skal ved indrejse via fly eller skib registrere sig inden for 48 timer før ankomst, men er undtaget reglerne om karantæne. Se afsnittet om ”rejseråd til erhvervsrejser”.

Læs mere om de belgiske karantæne-regler og Covid-19 tests.

Interne rejserestriktioner

Der er ingen interne rejserestriktioner i Belgien.

Man skal være opmærksom på visse restriktioner, som kan variere alt efter om de er udstedt af de føderale myndigheder eller af de kommunale og regionale myndigheder. Du kan læse mere i afsnittet ”lokale restriktioner” (herunder om obligatorisk mundbind i al offentligt rum, både inde og ude, samt forsamlingsbegrænsning m.v.).

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Belgien. Vær dog opmærksom på kravet om udfyldelse af en Passenger Locator Form (se under afsnittet ”Indrejserestriktioner”), såfremt transitten i Belgien varer 48 timer eller mere.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel.  Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge lokale myndigheders anvisninger.  Ikke kun de føderale myndigheder iværksætter restriktioner, men også de kommunale og regionale myndigheder kan tage egne skridt til en (ofte striksere) regulering.  Det er derfor vigtigt, at borgere i en bestemt kommune eller region holder sig opdateret med eventuelt supplerende lokale restriktioner.

De belgiske myndigheders anbefalinger er fortsat at overholde hygiejnereglerne, privilegere udendørs aktivitet/færden hvor muligt, være specielt varsom over for personer i risikozonen (ældre, svage m.v.), overholde social distancering på 1½-2 m.  Det er obligatorisk for alle personer på 12 år+ at anvende mundbind i alle sammenhænge med offentlig adgang, både inde og ude (inkl. i offentlige transportmidler, i lufthavne, banegårde, metro, stoppesteder m.v.)., respektere begrænset socialt samvær med nu maximum kun 5 personer (børn over 12 år inkl.) pr. hjem for hele august og september måned (uden krav om social distancering/mundbind) – der er ikke længere tale om en individuelt gældende begrænsning men en begrænsning for gruppen af hjemmets beboere.  Samværet er dog udvidet med et yderligere antal på max. 10 personer/person indtil slutningen af september, her dog med krav om social distancering eller mundbind.  Ifm forsamlinger ved begivenheder er personbegrænsningen anderledes (se under ”Forsamlingsforbud”).

Udgangsforbud

Der er ikke indført generelt udgangsforbud i Belgien, men visse byer/regioner (med høj smitteprocent) kan have taget lokale skridt til udgangsforbud (f.eks. Antwerpen fra kl. 23.30-6.30).  Det er således vigtigt at holde sig ajour med lokale restriktioner (via kommunernes hjemmesider).

Forsamlingsforbud

Hvert hjem må i forbindelse med samvær mødes med i alt 5 (samme) personer gældende indtil udgangen af september måned (social distancering/mundbind ikke krævet).  En yderligere samværsgruppe på max. 10 personer/person gældende til udgangen af september, dog med krav om social distancering/mundbind. Hvor muligt, anbefales samvær og forsamlinger udendørs. Gruppeaktivitet (inde og ude) begrænses til samme format (inde og ude), dog bortset fra forsamlinger (se under forsamlinger). Hver borger skal være i stand til at liste samtlige personer, som borgeren har været i tæt kontakt med.

På restauranter placeres max 10 personer pr. bord (mundbind obligatorisk når man forlader bordet).

På restauranter og caféer vil gæsterne fra den 25. juli blive bedt om at udlevere deres kontaktoplysninger for hurtig underretning i tilfælde af epidemiologisk udbrud. Disse kontaktoplysninger vil blive slettet efter 14 dage og vil kun blive brugt til epidemisk kontrol.

Sports- og kulturaktiviteter (uden publikum) er begrænset til max. 10 personer.
Fra 28. juli kan begivenheder med publikum afvikles med deltagelse af max 200 personer indendørs og max 400 personer udendørs. Der er fortsat forbud mod afholdelse af masse-demonstrationer.

Mundbind

Det er obligatorisk for alle personer på 12 år+ at bære mundbind i alle sammenhænge med offentlig adgang (både inde og ude), hvis social distancering ikke kan overholdes.  Det er obligatorisk med mundbind i offentlige transportmidler, lufthavne, banegårde, metro, busser, stoppesteder, på restauranter indtil man sidder ved bordet. Man skal være opmærksom på lokale restriktioner, som kan være striksere end de føderale restriktioner. F.eks. er der i Bruxelles-regionen krav om mundbind i alle situationer med adgang for offentligheden, både inde og ude (også selv om social distancering kan overholdes). Visse steder kan der regionalt være krav om et ekstra mundbind i lommen, ud over mundbindet på ansigtet.

Hvor kravet om obligatoriske mundbind ikke respekteres, udstedes bøder (der er tale om udvidet politi-kontrol).

Nedlukning/Genåbning

Alle butikker er genåbnet (begrænsningen af kundeantallet ophævet, kunder må kun ledsages af max 1 person (butiksbesøgets længde er ubegrænset), natbutikker kræves lukket kl. 22. Hoteller, restauranter og caféer er åbne (vær opmærksom på begrænsning af personer, social distancering eller mundbind, se under særafsnittene). Restauranter og caféer skal lukke senest kl. 1 om natten (lokale restriktioner kan være striksere). Frisørsaloner genåbnet (kunder placeres med 2 m afstand).  Kultur- og sportssteder genåbnet (se nedenfor). 

Skoler, børnehaver og vuggestuer er genåbnet (tilgangsplan for det nye skoleår i september baseret på normal skolegang). Plejehjem og ældrehjem er genåbnet i beskeden grad med besøg efter aftale. Konsultationer hos læge og undersøgelser på hospitaler genoptaget (mundbind obligatorisk).

Sport og kultur: Sport- og kultursaktiviteter (uden publikum) tilladt i grupper på max 10 personer. Social distancering skal overholdes. Fitnesscentre og sportsklubber er genåbnet (garderobe og bruseområde dog lukket).
Antallet ved indendørsbegivenheder er begrænset til max. 100 personer samt max. 200 personer ved udendørsbegivenheder.  Ved receptioner eller fest af privat karakter (f.eks. bryllup) er antallet atter reduceret til max 10 personer, ved begravelser dog 50 personer. Svømmehaller, saunaer og wellness-centre genåbnet pr. 1. juli. Social distancering skal overholdes. Teatre, biografer, kasino’er, kongressale genstarter (forsalg tilrådes). Forlystelsesparker og legepladser genåbnet.  Museer og historiske monumenter, natur- og dyreparker er genåbnet. Visse biblioteker åbne efter reservation.

Diskoteker og natklubber fortsat lukkede. 

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De generelle råd mod smittefare for egen og andres sikkerhed er:

• Vask hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i ærme – ikke hænder
• Begræns den fysiske kontakt med andre samt undgå håndtryk, kindkys og kram
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Vær opmærksom ved steder med tæt kontakt med mange mennesker, f.eks. i offentlige transportmidler

For mere vejledning henviser de belgiske myndigheder til WHO’s hjemmeside

Hvis du befinder dig i Belgien, og mistænker at du er smittet med COVID-19, skal undgå kontakt med andre og undgå lokale skadestuer og lægeklinikker.

Link til de belgiske sundhedsmyndigheder (eng): https://www.info-coronavirus.be/en/ Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Link til anvisninger om karantæne og covid-19 tests : https://www.info-coronavirus.be/en/travels/.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Belgien

Der er forskellige rejsemuligheder fra Belgien til Danmark.

Der er flyafgange fra Bruxelles via Frankfurt (med Lufthansa) eller Amsterdam (med KLM) til København. Derimod er de direkte flyforbindelser Bruxelles/København blevet reduceret. 

Der er regelmæssige togafgange fra Bruxelles til Amsterdam, hvorfra et direkte fly afgår til København.

Relevante links ifm fly- og togafgange samt billetbestilling:

Link til Bruxelles lufthavn, Brussels International Airport : https://www.brusselsairport.be/en/passengers/flights/departing
Link til Lufthansa:
Tlf.: +32 7 035 30 30 / e-mail:  customer.relations@lufthansa.com)
Link til KLM: https://www.klm.com/home/be/en, tlf.: +32 2 620 02 20
Link til SNCB: de belgiske togbaner (SNCB)

Link til det belgiske Udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet) : https://diplomatie.belgium.be/en

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Indrejse i Danmark

Der blev indført kontrol ved alle Danmarks grænser lørdag den 14. marts 2020 kl. 12.00 som led i indsatsen for at hæmme spredningen af COVID-19.

Spørgsmål om indrejse i Danmark skal rettes til Rigspolitiet.

Du kan finde svar på spørgsmål om indrejserestriktioner i Danmark på Rigspolitiets COVID-19 hjemmeside.

Du kan også kontakte Politiets hotline vedrørende indrejse i Danmark: +45 7020 6044.

Certificate to board

De nye indrejserestriktioner til Danmark har i nogle tilfælde gjort et svært for personer, der ikke er danske statsborgere, at boarde fly til Danmark.  Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan ambassaden hjælpe dig med at udfærdige et certifikat, der viser dette (certificate to board). Certifikater er tiltænkt nødsituationer, hvor udlændige med fast bopæl i Danmark allerede opholder sig i udlandet. For at minimere risikoen for at havne i en nødsituation bør du medbringe relevant dokumentation, hvis du rejser til udlandet.

 

 

Mere information

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte Ambassaden inden for almindelig åbningstid. Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.
Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.
Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Bestilling af NemId-nøgleapp

På grund af udbruddet af coronavirus/COVID-19 kan danskere bosat i udlandet få problemer med at få tilsendt et nyt NemID-nøglekort med posten. Digitaliseringsstyrelsen anbefaler derfor, at man installerer NemID nøgleapp på sin telefon.

Læs mere hos Digitaliseringsstyrelsen.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.