Spring til indhold

Coronavirus/COVID-19 i Belgien

Her kan du finde information om konsekvenserne af coronavirus/COVID-19 for danske rejsende og fastboende i Belgien

Senest opdateret den 11-05-2021  12:00
Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Rejsevejledning

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Belgien.

Information om konkrete restriktioner i Belgien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal  forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien, eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.

Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Rejseråd til erhvervsrejser

Udenrigsministeriets rejsevejledninger indeholder gode råd og nyttige oplysninger for bestemte lande, primært rettet mod turistrejsende fra Danmark.

Læs rejsevejledningen for Belgien.

Information om konkrete restriktioner i Belgien opdateres ikke i rejsevejledningen. Ambassaden opdaterer i stedet informationen nedenfor.

Du kan læse mere om, hvordan du skal forholde dig, når du kommer hjem fra en udenlandsrejse på coronasmitte.dk.

Læs vores rejseråd til erhvervsrejser

Læs også regeringens retningslinjer for erhvervsrejser.

Indrejserestriktioner for erhvervsrejsende

Du kan som erhvervsrejsende rejse ind i Belgien. Læs nærmere her om eventuelle restriktioner, også lokalt: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/.

Der er krav om inden for 48 timer inden ankomst til Belgien at registrere sig over for de belgiske myndigheder ved at udfylde en Passenger Locator Form/PLF, Passenger Locator Form | Passenger Locator Form (info-coronavirus.be), såfremt man opholder sig i 48 timer eller mere i Belgien. Rejser man ind med fly, skib, tog eller bus, er PLF-kravet gældende, uanset opholdets længde.

Det anbefales dog, at man uanset transportmiddel og opholdets længde i Belgien udfylder en PLF-formular – også for at undgå enhver tvivl. Vær opmærksom på skærpede krav til udfyldelsen, når det drejer sig om erhvervsrejser.

Det anbefales ligeledes, at tilrejsende fra Danmark medbringer bevis for en negativ COVID-19 test taget inden for 72 timer inden indrejse i Belgien. 

Du kan læse mere om belgiske regler og anerkendelsesværdige formål her: What are the current measures? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be).

Rejserestriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende orienteret og altid følge lokale myndigheders anvisninger (det gælder både de føderale myndigheder og de regionale/kommunale myndigheder).  

Indrejserestriktioner

Belgien fraråder ”ikke-essentielle rejser” til Belgien, men der er ikke længere et egentligt forbud.

Rejsende fra Danmark 
Nedenfor er en beskrivelse af regler gældende for indrejse til Belgien fra de fem danske regioner. Ambassaden anbefaler imidlertid – uanset rejsesituation og afrejsested – at du medbringer bevis for en negativ COVID-19 PCR-test taget inden for 72 timer inden ankomst til Belgien for at undgå enhver tvivl ved indrejse. Det danske corona-/immunitets-pas anerkendes således (endnu) ikke i Belgien.     

Rejsende fra Region Hovedstaden (inkl. Bornholm) og fra 12 maj 2021 fra Region Nordjylland, som ikke har fast bopæl i Belgien, kommer fra, hvad Belgien definerer som rød zone. Det betyder, at rejsende fra Region Hovedstaden (inkl. Bornholm) ved ankomst skal medbringe en negativ COVID-19 PCR-test, som er foretaget max 72 timer inden indrejse. Efter ankomst skal man gå i 10 dages karantæne, som kan afbrydes af negativ test på 7. dagen. Har du fast bopæl i Belgien, vil der skulle foretages test umiddelbart efter ankomst og på 7. dagen, ligesom ambassaden anbefaler at du medbringer en negativ PCR-test max 72 timer gammel. 

For rejsende fra Region Sjælland, Region Nordjylland (den 12. maj 2021 overgår Region Nordjylland til rød zone), Region Midtjylland og Region Syddanmark, der kommer fra, hvad Belgien definerer som orange zone, er der som udgangspunkt ikke karantæne- og testkrav, men rejsende skal registrere sig via en PLF-formular hos myndighederne (læs mere om betingelserne under ”Registrering hos myndighederne”).

Læs endvidere afsnittet nedenfor om registreringskrav hos myndighederne. 

Rejsende fra andre lande end Danmark
Rejsende fra andre lande end Danmark, bør orientere sig her: https://www.info-coronavirus.be/en/travels/

Bemærk særligt for rejsende fra Storbritannien, Sydafrika og Sydamerika gælder et krav om ti dages karantæne ved ankomst til Belgien. På indrejsedagen og på dag syv vil der skulle foretages en (negativ) covid19 test (børn under 6 år undtaget).

Registrering hos myndighederne
Hvis du skal opholde dig i Belgien i 48 timer eller mere, er der krav om, at du (uanset rejsens formål) i løbet af 48 timer inden ankomst til Belgien registrerer dig hos myndighederne i Belgien. Registeringen sker ved at udfylde, sende og printe en Passenger Locator Form (PLF) på belgisk udenrigsministeriums hjemmeside, hvorefter du per sms kan blive varslet om evt. krav om karantæne og test (som udgangspunkt dog kun, hvis du har opholdt dig helt eller delvist i rød zone). For børn under 16 år indsættes informationen i forældrenes formular. Er opholdet i Belgien under 48 timer, og er rejsen foregået med andet transportmiddel end fly, skib, tog eller bus, er der kun tale om en anbefaling i forhold til registrering. Det anbefales endvidere, at alle rejsende opbevarer en printet version af registeringen på sig i tilfælde af kontrol. Der udstedes bøder på 250 EUR, såfremt kravet om registrering ikke er opfyldt.

For eventuelle spørgsmål/svar henvises til følgende hjemmeside: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq. Får du ikke svar på dit spørgsmål, henviser man fra belgisk side til følgende telefonnummer: 0800 14 689 (fransk og nederlandsk), hvis du befinder dig udenfor Belgien: +32 78151771

Læs mere om Covid-19 tests under afsnittet om ”Karantæne”.

Læs mere om centre i Bruxelles, der foretager Covid-19 tests.

Læs mere om center i Bruxelles lufthavn, der foretager Covid-19 tests.
Læs mere om centre øvrige steder i Belgien, der foretager Covid-19 tests.
Læs mere om det belgiske udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet).

Det danske coronapas for COVID-19 vaccination

Læs mere om coronapasset her.

Karantæne- og testregler

Du finder mere om, hvad det vil sige at gå i karantæne her: https://www.info-coronavirus.be/en/faq/#faq (bl.a. under ”Transport & International”) og mere om belgiske udmeldinger om rejser til og fra Danmark her: https://diplomatie.belgium.be/en.

 

Befinder du dig i Belgien og får Covid-19-symptomer

Tag kontakt med lægen (om test-recept), gå i øjeblikkelig syv dages isolation. Få taget en test hurtigst muligt. Er resultatet positivt: gå i syv dages karantæne. Er resultatet negativt: karantænen ophører efter de første syv dage.

Befinder du dig i Belgien og har været i TÆT kontakt med virus-smittet person, uden selv at have Covid-19 symptomer
Gå på eget initiativ i karantæne på ti dage, som tæller fra sidste dag, du har været i TÆT kontakt med den syge. På syvende dagen skal du tage en test. Er testen negativ, kan karantænen ophøre. Er testen positiv vil en ny karantæneperiode træde i kraft.

Gå på eget initiativ i karantæne på ti dage, som tæller fra sidste dag, du har været i TÆT kontakt med den syge. På syvende dagen skal du tage en test. Er testen negativ, kan karantænen ophøre. Er testen positiv vil en ny karantæneperiode træde i kraft.

Interne rejserestriktioner

Der er ingen interne rejserestriktioner i Belgien.

Man skal være opmærksom på visse øvrige restriktioner, som kan variere, alt efter om de er udstedt af de føderale myndigheder eller af de kommunale og regionale myndigheder. Du kan læse mere i afsnittet ”lokale restriktioner” (herunder om obligatorisk mundbind i al offentligt rum, både inde og ude, samt forsamlingsbegrænsning m.v.).

Transitmuligheder

Det er muligt at rejse i transit gennem Belgien. Vær dog opmærksom på kravet om udfyldelse af en Passenger Locator Form (se under afsnittet ”Indrejserestriktioner”), såfremt transitten i Belgien varer 48 timer eller mere.

Lokale restriktioner

Nye restriktioner eller lempelser af eksisterende restriktioner kan indføres med meget kort varsel. Du bør derfor holde dig løbende opdateret og altid følge myndighedernes anvisninger. Ikke kun de føderale myndigheder iværksætter restriktioner, men også de kommunale og regionale myndigheder kan tage egne skridt til regulering.  Læs mere om de belgiske restriktioner hér : Coronavirus : réponses à vos questions | Centre de Crise og What are the current measures? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be), f.eks. under rubrikkerne ”Shops and catering sector”, ”Sports and leisure”, ”Social contact” m.v. Det anbefales også at kontakte lokale myndigheder eller foreninger, hvis det er relevant for egen færden.

De belgiske myndigheder anbefaler fortsat at overholde hygiejnereglerne, prioritere udendørs aktivitet/færden hvor muligt, være specielt varsom over for personer i risikozonen (ældre, svage m.v.) og overholde social distancering på 1,5-2 m.

Udgangsforbud

Der er ikke længere udgangsforbuddet i Belgien, men i tidsrummet mellem kl. 24 og kl. 05 må max. 3 personer være tæt samlede i det offentlige rum. Også på dette område er det vigtigt at holde sig ajour via lokale myndigheders hjemmesider om eventuelle særlige lokale restriktioner.

Forsamlingsforbud

Der er indført forsamlingsforbud i Belgien. Læs mere her (f.eks. under ”What are the rules for social contact?”): What are the current measures? | Coronavirus COVID-19 (info-coronavirus.be)

Hvis du bliver syg

Hvis du får symptomer, der kan give mistanke om COVID-19, imens du rejser i udlandet, bør du hurtigst muligt kontakte din rejseforsikring.

Du bør derudover følge de lokale myndigheders anvisninger.

De generelle råd mod smittefare for egen og andres sikkerhed er:

• Vask hænder tit eller brug håndsprit
• Host eller nys i ærme – ikke hænder
• Begræns den fysiske kontakt med andre samt undgå håndtryk, kindkys og kram
• Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen
• Vær opmærksom ved steder med tæt kontakt med mange mennesker, f.eks. i offentlige transportmidler

For mere vejledning henviser de belgiske myndigheder til WHO’s hjemmeside

Hvis du befinder dig i Belgien, og mistænker at du er smittet med COVID-19, skal undgå kontakt med andre og undgå lokale skadestuer og lægeklinikker.

Link til de belgiske sundhedsmyndigheder (eng): https://www.info-coronavirus.be/en/ Hvis de lokale myndigheder beder dig om at gå i karantæne, bør du følge deres anvisninger.

Link til anvisninger om karantæne og covid-19 tests : https://www.info-coronavirus.be/en/travels/.

Udenrigsministeriet kan ikke påvirke de restriktioner, som andre lande vælger at indføre for at forhindre videre smittespredning.

Du kan altid kontakte ambassaden eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7 (bbb@um.dk / +45 3392 1112), hvis du har brug for rådgivning.

Udenrigsministeriet modtager mange spørgsmål om, hvordan man skal forholde sig, hvis man bliver syg i udlandet.  

Læs svarene på de mest almindelige spørgsmål.

Læs mere om symptomer på COVID-19 hos Sundhedsstyrelsen.

Udrejse af Belgien

Der er forskellige rejsemuligheder fra Belgien til Danmark.

Der er regelmæssige flyforbindelser - både direkte og med mellemlanding - mellem Bruxelles, henholdsvis Charleroi og København.  

Link til det belgiske Udenrigsministeriums rejserestriktioner (fordelt på rejsende ind i landet og rejsende ud af landet) : https://diplomatie.belgium.be/en

 

Indrejse i Danmark

coronasmitte.dk kan du læse om krav ved indrejse i Danmark. 

Udenrigsministeriet kan ikke besvare spørgsmål om indrejse eller transit i Danmark. Sådanne spørgsmål skal stilles til Politiet. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Udenrigsministeriet kan ikke svare på sundhedsfaglige spørgsmål om coronavirus/COVID-19, vaccination eller test. Sådanne spørgsmål skal stilles til den myndighedsfælles hotline. Du kan finde kontaktoplysninger og åbningstider på coronasmitte.dk.

Mere information

Udenrigsministeriet og den danske ambassade rådgiver ikke om sundhedsfaglige spørgsmål, men henviser til Sundhedsstyrelsen og Statens Serum Institut.
De danske myndigheder har samlet informationer om den danske indsats mod coronavirus/COVID-19 på en fælles myndighedsside.

Kontakt

Du kan kontakte Ambassaden inden for almindelig åbningstid. Du kan altid kontakte Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter 24/7.
Du kan også downloade vores app Rejseklar og tilmelde dig Danskerlisten, så modtager du information direkte fra os, hvis der indføres nye, større restriktioner i Belgien eller hvis der i øvrigt opstår en krisesituation.
Hvis du ikke har adgang til app’en, kan du tilmelde dig Danskerlisten via vores hjemmeside.

Fold alle afsnit ud
Fold alle afsnit ind

Hent app'en rejseklar

I app’en Rejseklar har vi samlet alt, hvad
du skal vide om sikkerhed på din rejse.
Hvor du rejser hen, er din egen beslutning og dit eget ansvar. Udenrigsministeriet kan ikke holdes ansvarlig for oplysningerne her på siden.

Det er dit ansvar at overholde ind- og udrejseregler i de lande, du rejser til. Det er de lokale myndigheder i de enkelte lande, der fastlægger reglerne og afgør, om du overholder dem. Derfor anbefaler vi, at du undersøger de aktuelle, lokale regler og retningslinjer, inden du rejser.

Udenrigsministeriet i København og de danske ambassader og konsulater i udlandet vil ikke kunne oplyse mere end, hvad du kan læse her på siden. Vi tilstræber, at oplysningerne på siden er opdaterede, korrekte og dækkende. Vi kan ikke drages til ansvar for evt. problemer med ind- og udrejse, uanset oplysningerne på hjemmesiden.