Spring til indhold

Danmarks ambassade i Belgien søger to praktikanter.

Danmarks ambassade i Belgien søger pr. 1 september 2021 to praktikanter (handel/politik/økonomi/kommunikation mv.)

Frist: Fredag d. 26. februar 2021 kl. 12.00

Arbejdsopgaver
Som praktikant på ambassaden vil du få en spændende hverdag i krydsfeltet mellem handel, eksportfremme, belgisk indenrigspolitik, økonomi og kommunikation mv. Vi er en lille ambassade, som samtidig er en del af et stort fællesskab med EU-repræsentationen. Ambassaden varetager et bredt opgaveområde, der bestemmes af den aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske dagsorden. Opgaver under et praktikophold på ambassaden omfatter informationssøgning og hjælp til udarbejdelse af økonomiske og politiske rapporter, bl.a. gennem deltagelse i briefinger, konferencer og andre faglige arrangementer. Som praktikant inddrages du også i ambassadens aktiviteter på Public Diplomacy-området (inkl. sociale medier), på kulturområdet og ikke mindst det vigtige handelsområde. Ambassadens handelsafdeling deles med EU-repræsentationen og udfører opgaver for dansk erhvervsliv i forhold til både Belgien og EU-institutionerne i Bruxelles. Der er tale om corporate public affairs opgaver og mere traditionel eksportrådgivning. Som praktikant på handelsområdet vil du skulle bistå ifm. gennemførelse af markedsanalyser, interessentanalyser, strategiske markedsprojekter samt fx udarbejdelse af besøgs-programmer for danske virksomheder. I opgaverne indgår også praktisk koordination og tilrettelæggelse af webinarer og events. Samlet vil opholdet give dig mulighed for på første hånd at opleve, hvad det vil sige at arbejde for danske interesser i udlandet – i en af de vigtigste byer i Europa.

Kvalifikationer
•   Du har en bachelorgrad i en samfundsvidenskabelig, økonomisk uddannelse eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse. 
•   Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
•   Du er god til sprog - især engelsk, helst også kendskab til fransk. Evt. flamsk er en fordel.
•   Du har et grundlæggende kendskab til EU-samarbejdet, EU's institutioner og interesserer dig for belgiske samfundsforhold.
•   Du har en god økonomisk indsigt og gerne erfaring med f.eks. økonomiske analyser fra tidligere studenterjobs og gerne kendskab til erhvervs-/eksportforhold.
•   Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
•   Du er grundig og præcis – og kan arbejde selvstændigt og effektivt.
•   Du har humor og en positiv indstilling.

Periode for opholdet
1. september 2021 til 31. januar 2022.

Tilskud til dækning af udgifter
Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + ”Ansøgning om praktik til Danmarks Ambassade i Bruxelles”.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest tirsdag 26. februar kl. 12.00. Udvalgte ansøgere vil blive indbudt til telefoninterview umiddelbart herefter.

Kontakt
Ambassadens telefonnummer: (+32) 2 233 0900. Handelschef Steen Thorsted (stthor@um.dk) og attaché Uta von Fintel (utadel@um.dk) kan oplyse yderligere om praktikophold ved ambassaden. For mere information se også: belgien.um.dk, eu.um.dk og um.dk.

Link til printbar pdf-udgave