Spring til indhold

Danmarks ambassade i Belgien søger to praktikanter.
Frist mandag 21. september 2020 kl. 12.00

                                                                                                                                                                                                                          Ambassaden søger pr. 1. februar 2021 to praktikanter.                                                                                                                                        

Arbejdsopgaver
Ambassaden varetager et bredt opgaveområde, der bestemmes af den aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske dagsorden. Opgaver under et praktikophold på ambassaden omfatter informationssøgning og hjælp til udarbejdelse af økonomiske og politiske rapporter, bl.a. gennem deltagelse i briefinger, konferencer og andre faglige arrangementer. Som praktikant inddrages du også i ambassadens aktiviteter på Public Diplomacy-området (inkl. sociale medier), på kulturområdet og på det vigtige handelsområde. Ambassaden har en handelsafdeling, som den deler med EU-repræsentationen. Afdelingen udfører opgaver for dansk erhvervsliv i forhold til både Belgien og EU-institutionerne i Bruxelles. Der er tale om corporate public affairs opgaver og mere traditionel eksportrådgivning. Som praktikant på handelsområdet vil du skulle bistå i forbindelse med gennemførelse af markedsanalyser, identifikation af interessenter og udarbejdelse af besøgsprogrammer for danske virksomheder. I opgaverne indgår også praktisk koordination og tilrettelæggelse af events og konferencer. Samlet vil opholdet give dig mulighed for på første hånd at opleve, hvad det vil sige at arbejde for danske interesser i udlandet.                                                                                                           

Kvalifikationer
• Du har en bachelorgrad i en samfundsvidenskabelig uddannelse eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse. 
• Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
• Du besidder gode sprogkundskaber i især engelsk, gerne også kendskab til fransk. Flamsk er en fordel.
• Du har et grundlæggende kendskab til EU-samarbejdet og interesserer dig for belgiske samfundsforhold.
• Du har en god økonomisk indsigt og gerne erfaring med f.eks. økonomiske analyser fra tidligere studenterjobs og måske kendskab til erhvervs-/eksportforhold.
• Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
• Du er grundig og præcis.
• Du kan arbejde selvstændigt og effektivt.
• Du har humor og en positiv indstilling.

Periode for opholdet
1. februar 2021 til 31. juli 2021.

Tilskud til dækning af udgifter
Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.

Ansøgning
Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + ”Ansøgning om praktik til Danmarks Ambassade i Bruxelles”.

Ansøgningsfrist
Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest mandag 21. september kl. 12.00. Udvalgte ansøgere vil blive indbudt til telefoninterview umiddelbart herefter.

Kontakt
Ambassadens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Handelschef Steen Thorsted og attaché Uta von Fintel kan oplyse yderligere om praktikophold ved ambassaden. For mere information se også: belgien.um.dk, eu.um.dk og um.dk.

 

Link til printbar udgave