Spring til indhold

Danmarks ambassade i Belgien.                     På denne side offentliggøres vores praktikopslag - forår og efterår.Danmarks ambassade i Belgien søger to praktikanter.

Frist mandag 23. september 2019 kl. 12.00

Ambassaden søger pr. 1. februar 2020 to praktikanter.

Arbejdsopgaver
Ambassaden varetager et bredt opgaveområde, der bestemmes af den aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske dagsorden. Opgaver under praktikopholdet omfatter bl.a. hjælp til udarbejdelse af økonomiske og politiske indberetninger, herunder gennem deltagelse i briefinger, konferencer og andre faglige arrangementer samt informationssøgning. Ambassaden er også aktiv på handelsområdet. Handelsafdelingen er fælles for ambassaden og EU-repræsentationen og udfører opgaver for dansk erhvervsliv i forhold til både Belgien og EU-institutionerne i Bruxelles. Der er tale om corporate public affairs opgaver og mere traditionel eksportrådgivning. Som praktikant vil du få mulighed for at bistå i forbindelse med udarbejdelse af markedsanalyser og rapporter, identifikation af interessenter, udarbejdelse af besøgsprogrammer for danske virksomheder samt praktik i forbindelse med planlægning af rundbordsdrøftelser og konferencer. Samlet vil opholdet give dig mulighed for på første hånd at opleve, hvad det vil sige at arbejde for danske interesser i udlandet.

Kvalifikationer

  • Du har en bachelorgrad i en samfundsvidenskabelig uddannelse eller lignende og er i gang med din kandidatuddannelse. 
  • Du har gode mundtlige og skriftlige formuleringsevner på dansk.
  • Du besidder gode sprogkundskaber i engelsk og fransk. Flamsk er en fordel.
  • Du har et grundlæggende kenskab til EU-samarbejdet og interesserer dig for belgiske samfundsforhold.
  • Du har gode samarbejdsevner og er omstillingsparat.
  • Du er grundig og præcis.
  • Du kan arbejde selvstændigt og effektivt.
  • Du har humor og en positiv indstilling.

Periode for opholdet
1. februar 2020 til 31. juli 2020.

 

Tilskud til dækning af udgifter

Udenrigsministeriet yder refusion for merudgifter forbundet med opholdet såsom f.eks. logi og transport op til et månedligt maksimalt beløb på 400 euro. Ansøger er selv ansvarlig for at finde bolig i Bruxelles under praktikperioden.

 

Ansøgning

Kortfattet ansøgning bilagt CV, eksamensresultater og eventuelle udtalelser sendes til brurep@um.dk. Ansøgning og tilhørende bilag bedes indscannet i ét samlet PDF-dokument. Emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + ”Ansøgning om praktik til Danmarks Ambassade i Bruxelles”.

 

Ansøgningsfrist

Ansøgninger skal være ambassaden i hænde senest mandag 23. september kl. 12.00. Udvalgte ansøgere vil blive indbudt til telefoninterview umiddelbart herefter.

 

Kontakt

Ambassadens telefonnummer: (+32) 2 233 0811. Handelschef Andreas Clausen Boor og attaché Uta von Fintel kan oplyse yderligere om praktikophold ved ambassaden. For mere information se også: belgien.um.dk, eu.um.dk og um.dk.


PDF-udgave