Spring til indhold

Valg til Folketinget den 5. juni 2019.

09.05.2019  14:32

Der er udskrevet Folketingsvalg i Danmark den 5. juni 2019.

Ambassaden har åbent for stemmeafgivelse i borgerservices normale åbningstider dvs. mandag kl. 10.00-12.30, onsdag kl. 12.00-15.00 og fredag kl. 10.00-12.30.

Ambassaden holder desuden ekstra åbent for stemmeafgivelse:

Tirsdag den 14. maj 2019 mellem 12.00-14.00
Torsdag den 16. maj 2019 mellem 12.00-14.00
Torsdag den 23. maj 2019 mellem 12.00-14.00

Det anbefales at stemme senest mandag den 27. maj 2019 kl. 12.00, hvis man vil være sikker på at stemmen når frem i tide.

Afstemning kan ligeledes foregå på konsulaterne i Antwerpen, Gent, Liège og Luxembourg. Der bør træffes aftale herom direkte med konsulerne. Kontaktdetaljer forefindes på www.belgien.um.dk.

VIGTIGT: Der skal forevises gyldig legitimation ved stemmeafgivelsen.

Er man tilmeldt folkeregisteret, gælder følgende regler:

a) Ved gennemrejse eller på midlertidigt ophold i Belgien eller Luxembourg er man automatisk optaget på valglisten. Man kan derfor møde op på Ambassaden i ovennævnte tidsrum og afgive sin stemme mod forevisning af gyldig legitimation.
b) Er man udsendt af den danske stat og registreret i folkeregisteret under ”høj vejkode”, er man ligeledes automatisk optaget på valglisten. Man kan derfor møde op på Ambassaden og afgive sin stemme mod forevisning af gyldig legitimation. Det er den udsendtes eget ansvar at vide, om han/hun er registreret under ”høj vejkode”. Er dette ikke tilfældet, ansøges der på samme måde, som hvis man er afmeldt folkeregisteret (jf. nedenunder).

Er man afmeldt folkeregisteret, men stadig stemmeberettiget, gælder følgende:

Der er mulighed for at blive optaget på valglisten, hvis man udfylder en ”grøn blanket” https://valg.oim.dk/media/22497/ansoegning-om-optagelse-paa-folketingsvalglisten-af-personer-der-opholder-sig-i-udlandet.pdf og indsender den til sin sidste bopælskommune. Denne skal have færdigbehandlet ansøgningen senest på 7. dagen før valget, for at ens stemme er gyldig. Derfor anbefales det at indsende blanketten hurtigst muligt. Efter indsendelse af blanketten møder man op på Ambassaden i ovennævnte tidsrum og afgiver sin stemme mod forevisning af gyldig legitimation.

Reglerne for udenlandsdanskeres valgret kan findes på Indenrigsministeriets særlige hjemmeside https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse på telefon 02 233 09 11 eller per mail til nuafog@um.dk.Seneste nyt

    Se alle