Spring til indhold

Bevarelse af dansk statsborgerskab efter de 22 år  - ændring vedrørende tidspunkt for indgivelse af ansøgning

08.07.2014  08:53

Danskere, som er født i udlandet, kan nu søge om bevarelse af dansk statsborgerskab allerede fra det fyldte 20. år

Ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab bør indgives mellem det fyldte 20. og 21. år henset til sagsbehandlingstiden i Justitsministeriets Indfødsretskontor.
Der henvises i øvrigt til Justitsministeriets hjemmeside http://www.justitsministeriet.dk/arbejdsomr%C3%A5der/statsborgerskab/danske-statsborgere/bevarelse-af-dansk-statsborgerskabSeneste nyt

    Se alle