Spring til indhold

Det belgiske marked

Belgien udgør et attraktivt - og fortsat relativt uudnyttet - marked for danske virksomheder. 

Med sine store havne, et vidtforgrenet transportnet og byer som London, Paris og Amsterdam indenfor kort afstand udgør Belgien et infrastrukturelt knudepunkt i hjertet af Europa. Fra hovedstaden Bruxelles når man således indenfor en radius af 350 km mere end 70 mio. forbrugere, og her produceres omkring 20 % af EU’s samlede BNP, hvilket er med til at gøre Belgien interessant for danske virksomheder.

Eksporten udgør omkring 75 % af Belgiens BNP, og den belgiske økonomi hører til blandt de mest åbne i Europa.

Belgien var i 2016 Danmarks 14. største eksportmarked for varer, og aftog for circa 10,34 milliarder kroner, mens vareimporten fra Belgien udgjorde omkring det dobbelte. Således udgør det belgiske marked med sin dynamik og åbenhed et attraktivt – og fortsat relativt uudnyttet – marked for danske virksomheder;

Det gør sig gældende indenfor klima og energi, hvor Belgien er ved at omlægge til mere bæredygtige energikilder, hvilket skaber oplagte muligheder for danske virksomheder, der besidder kompetencer indenfor disse sektorer.

Et andet område er sundhed, hvor Belgien efterspørger innovative løsninger i pleje- og omsorgsindustrien. Medicinalsektoren i Belgien er veludbygget, og EU i Bruxelles spiller en stor rolle for branchens rammevilkår. 

Et tredje eksempel på et interessant marked for danske virksomheder er IT og digitalisering, hvor både belgiske offentlige institutioner og EU-institutioner står overfor udbygning og modernisering af IT infrastruktur.

Belgiens marked er dog også en diversificeret og til tider kompliceret størrelse, hvor den føderale struktur og de store regionale forskelle mellem Flandern og Vallonien gør det nødvendigt med en solid baggrundsviden og indsigt i de regionale strukturer, før man som virksomhed gør sin entré i landet.

Ambassadens handelsafdeling kan assistere danske virksomheder, der ønsker sparring og vejledning i forbindelse med det belgiske marked. Et indgående kendskab til forholdene i Belgien og et stærkt netværk gør den danske ambassade til den ideelle partner i forbindelse med planlægning, gennemførsel og opfølgning på eksporttiltag, partnersøgning mv i Belgien.

Handelsafdelingens rådgivere aflægger regelmæssige besøg i Danmark hos virksomheder med interesse for det belgiske marked.

 

The Trade Council på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

 

Andreas Clausen Boor (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 08 30
E-mail: andboo@um.dk

 

Alberto Giummarra (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 09 14
E-mail: albgiu@um.dk

 

Emma van Leenen (handel)
Tlf.: + 32 (0)2 233 09 15
E-mail: emmlee@um.dk

 

Møder kun efter forudgående aftale.