Spring til indhold

Er du registreret på Udenrigsministeriets Danskerliste?

15.01.2016  17:45

Hvad er danskerlisten?

Danskerlisten giver Udenrigsministeriet mulighed for at kontakte danskere i udlandet i en krisesituation. Det kan være ved naturkatastrofer, terroraktioner eller væbnet konflikt i det land, du opholder dig I.

I den slags situationer kan det være nyttigt for dig at få information om en sikker og hurtig måde at forlade området på.

Det er frivilligt, om man som dansker ønsker at registrere sig. I nogle lande kan det være relevant kun at registrere sig, hvis man skal opholde sig i landet i en længere periode. Mens det i lande med særlige risikoforhold anbefales, at man også registrerer sig ved kortere ophold.
 
Danskerlisten kan bruges ved både korte rejser og længerevarende ophold i udlandet. Det nye system minder automatisk brugeren om at opdatere sine oplysninger senest 12 måneder efter sidste logon.

Du får adgang til Danskerlisten via et selvvalgt ID og password eller NemID.

Registrér dig på danskerlisten her (link til - https://danskerlisten.um.dk/Registration/default.aspx)

Hvis du har brug for hjælp vedrørende Danskerlisten kan du kontakte Udenrigsministeriets Borgerservice (BBB@um.dk, telefon 3392 1112).
Har du akut behov for bistand i udlandet kan du kontakte den nærmeste ambassade/ konsulat eller Udenrigsministeriets Globale Vagtcenter på tlf. +45 3392 1112.Seneste nyt

    Se alle