Spring til indhold

Europa-Parlamentsvalg d. 26. maj 2019

24.04.2019  09:39

Valg til Europa-Parlamentet finder i Danmark sted den 26. maj 2019. Herboende stemmeberettigede kan fra den 26. februar 2019 afgive stemme på Den danske Ambassade, Rue d’Arlon 73, 1040 Bruxelles.

Ambassaden har åbent for stemmeafgivelse i borgerservices normale åbningstider dvs. mandag kl. 10-12.30, onsdag kl. 12-15 og fredag kl. 10-12.30. Det anbefales at stemme senest onsdag den 15. maj 2019 kl. 15.

Afstemning kan desuden foregå på konsulaterne i Antwerpen, Gent, Liège og Luxembourg. Der bør træffes aftale herom direkte med konsulerne. Kontaktdetaljer forefindes på www.belgien.um.dk.

Ved stemmeafgivelsen skal der forevises gyldig legitimation (pas, kørekort).

Optagelse på valglisten

1) Er du tilmeldt folkeregisteret, gælder følgende regler:
• Har du fast bopæl i Danmark, er du automatisk optaget på valglisten og kan møde op på ambassaden i ovennævnte tidsrum og afgive din stemme mod forevisning af gyldig legitimation.
• Er du udsendt af den danske stat og registreret i folkeregisteret under ”høj vejkode”, er du ligeledes automatisk optaget på valglisten. Du kan derfor møde op på ambassaden og afgive din stemme mod forevisning af gyldig legitimation.

2) Er du afmeldt folkeregisteret og har fast bopæl i Belgien eller Luxembourg, gælder følgende:

Europa-Parlamentsvalget:
• Personer med dansk indfødsret, der har fast bopæl i Belgien eller Luxembourg, og som på valgdagen er fyldt 18 år, kan vælge, om de vil stemme til det danske eller det belgiske/luxembourgske Europa-Parlamentsvalg.
• Ønsker man at stemme til det danske, skal man anmode om optagelse på en særlig valgliste i Københavns Kommune. Anmodningen skal fremsættes skriftligt på et særligt skema og være kommunen i hænde inden den 23. april 2019. Skemaet kan downloades på https://valg.oim.dk/vaelgere/udlandsdanskeres-valgret/eu-bosatte-danskeres-valgret-til-europa-parlamentsvalg-2019/ eller fås ved henvendelse til Ambassaden.

• Ønsker man at stemme til det belgiske/luxembourgske valg til Europa-Parlamentet, skal man kontakte sin belgiske/luxembourgske bopælskommune.

Eventuelle spørgsmål kan rettes til ambassaden på tlf. 02 233 09 11 eller e-mail nuafog@um.dk.Seneste nyt

    Se alle