Skip to content

Verblijfsvergunning

Onderdanen van de Europese Unie

EU-burgers die langer dan 3 maanden in Denemarken wensen te verblijven, moeten een verblijfsvergunning aanvragen. Dat kan 2 maanden vóór het vertrek op de Ambassade of binnen de 3 maanden na hun aankomst in Denemarken bij het plaatselijke ”Statsamtet”-kantoor.

Als u ervoor kiest de verblijfsvergunning op de Ambassade aan te vragen, dan dienen o.a. volgende documenten overgelegd te worden

  • het paspoort
  • 1 identiteitsfoto
  • et bewijs van inschrijving aan de universiteit, (hoge-)school ….
  • bewijzen die aantonen dat u over voldoende economische middelen beschikt
  • kanselarijrechten betalen

Niet EU-onderdanen

Formulier voor verblijfsvergunning op basis van vroeger Deens staatsburgerschap, Deense oorsprong of Deense verbondenheid, kan je hier downloaden in het Deens of in het Engels.

Aanvragen voor een verblijfsvergunning kunnen worden ingediend aan de balie van de Koninklijke Ambassade van Denenmarken in Brussel tijdens de openingsuren.

De behandeling van een aanvraag voor een verblijfsvergunning kan 1 tot 3 dagen duren (de tijd die de ambassade nodig heeft om het dossier te behandelen). Hier worden 5 tot 7 weken (of meer) aan toegevoegd voor de behandeling door de Deense Immigratiedienst.

Meer informatie kunt u nalezen op de links.

Voor de openingsuren, klik hier