Spring til indhold

Pas

Danmark indførte nye biometriske pas den 1. januar 2012

Siden 1. januar 2012 er der færre steder i udlandet, hvor du kan få udstedt dansk pas

Siden 1. januar 2012 skal nye danske pas indeholde digitale fotos, fingeraftryk og underskrift. Dermed skabes der større sikkerhed for, at passet ikke kan forfalskes eller misbruges. I forvejen rummer de danske pas et digitalt fotografi af indehaveren. Pas fra før skæringsdatoen er stadig gyldige indtil udløbsdatoen.

Beslutningen om indførelse af fingeraftryk i pas er en central beslutning i EU som led i bekæmpelsen af terrorisme, menneskehandel, menneskesmugling, ulovlig indvandring og anden grænseoverskridende kriminalitet. Med de nye biometriske pas sikres danske statsborgere også muligheden for fortsat at kunne rejse til lande, der på sigt vil kræve den type pas ved indrejse.

Med de nye pas er du bedre sikret mod, at uvedkommende stjæler din identitet og udgiver sig for dig, og mod, at dit pas forfalskes.

De nye pas kræver installation af særligt udstyr til optagelse af fotos, fingeraftryk og underskrift. Ansøgningerne modtages og behandles af særligt bemyndigede medarbejdere, der vil få adgang til visse oplysninger i det centrale personregister, CPR.

Dette har som følge, at der siden 1. januar 2012 er færre danske repræsentationer, hvor du kan søge om pas. En liste over de ambassader og konsulater, der kan udstede biometriske pas, kan downloades fra denne side. Danmarks honorære konsulater vil fra denne dato ikke længere kunne modtage pasansøgninger.

OBS : Bestilling af biometriske pas kræver on-line tidsbestilling 

Hvad kan jeg få ordnet på honorære konsulater fra 1. januar 2012?

De honorære konsulater kan fra 1. januar 2012 kun forlænge pas, udstede nødpas (provisoriske pas) og tage imod pasansøgninger for børn under 12 år.

En betingelse for forlængelse af et udløbet pas er, at det ikke er udløbet for mere end tre måneder siden. Et pas kan kun forlænges én gang og for max. 12 måneder. Det anbefales, at du sikrer dig, at rejsemålets myndigheder godkender forlængede pas. Forlængede pas kan fx ikke anvendes ved indrejse uden visum til USA.

Et nødpas (provisorisk pas) udstedes kun med gyldighed for det tidsrum, som er påkrævet af hensyn til rejsens varighed og eventuelle regler i de lande, der gennemrejses, og ikke for mere end 12 måneder. Et provisorisk pas skal afleveres til politiet eller en dansk repræsentation efter benyttelsen. Rejse på et provisorisk pas kan evt. give problemer i forhold til udenlandske grænsekontrolmyndigheder. Det anbefales, at ansøgeren sikrer sig, at rejsemålets og transitlandes myndigheder godkender provisoriske pas.

Kan jeg få et nyt pas under min ferie i Danmark?

Ja. Der er allerede i dag mulighed for - og det er billigere - at få udstedt pas hos en kommune i Danmark. Alle danske statsborgere kan få udstedt et pas ved henvendelse til Borgerservice i en hvilken som helst kommune, man behøver ikke at være bosiddende i kommunen. Find den ønskede kommune på www.kommune.dk og ring på forhånd for åbningstider, tidsbestilling mv. og oplys, at du er bosiddende i udlandet. Ekspeditionstiden er 10-14 dage for et almindeligt pas. Mod en ekstraudgift kan kommunen udstede et eksprespas hurtigere end 10-14 dage.

Udenrigsministeriet anbefaler at få bestilt pas under ophold i Danmark i så god tid, at man kan få det udleveret, mens man stadigvæk befinder sig i Danmark. Eller du kan prøve at træffe aftale med kommunen om, at de sender passet med kurerservice til din adresse i udlandet. I særlige tilfælde kan du eventuelt træffe aftale på forhånd med en dansk repræsentation i udlandet om at passet sendes til dig via dem.  Udgifter til kurerservice i den forbindelse skal afholdes af pasansøgeren.

Skal jeg også til ambassaden for at hente det nye pas efter den 1. januar 2012?
Ikke nødvendigvis. Det anbefales, at du afhenter dit pas personligt medbringende det gamle pas til annullering. Det er dog også muligt at få tilsendt dit pas med anbefalet post, men du skal først indsende det gamle pas anbefalet til ambassaden til annullering.

Opmærksomheden henledes på, at ambassaden ikke kan være ansvarlig for problemer med den lokale postgang.

Skal jeg medbringe billeder til passet?

Nej. Ambassaden bliver med det nye udstyr i stand til at tage billeder til passet. Ved ansøgning om almindeligt dansk pas skal ansøger derfor ikke længere medbringe to fotos. Til provisorisk pas (nødpas) skal to fotos dog fortsat medbringes.
Børn: Det kan anbefales at medbringe et nyt billede af barnet, som opfylder Politiets krav . Dette billede kan scannes af ambassaden i de situationer, hvor det ikke er muligt at få taget et billede som opfylder kravene.

Kan jeg få et biometrisk pas hvis min finger er skadet?

Ja, men det afhænger af skadens omfang. Ifølge lovgivningen skal der altid biometri i et biometrisk pas. Det betyder, at man kun kan få et provisorisk pas, hvis man eksempelvis har plaster, bandage, gips på hele hånden. Hvis det derimod kun drejer sig om en enkelt finger, er det stadigvæk muligt at få et pas. I så fald tages fingeraftryk af en anden finger end pegefingeren.

Skal børn også afgive fingeraftryk?

Nej. Der tages ikke fingeraftryk af børn under 12 år, men de skal møde op personligt for at søge om pas. Fra 1. januar 2012 kan ansøgning om pas til børn kun indgives på repræsentationerne på listen til højre.

Kan jeg få mit barn indskrevet i passet?

Nej. Siden 1. oktober 2004 har børn, også nyfødte og unavngivne, skullet have deres eget pas. Det kan evt. udstedes af repræsentationen som et midlertidigt (provisorisk) pas, hvis der er akut behov for et pas. Se mere ovenfor om provisoriske pas.