Spring til indhold

Landefakta

VATIKANET/DEN HELLIGE STOL

""

FACTS
Vatikanstatens areal  0,44 km2
Vatikanstatens indbyggertal Ca. 800 personer, hvoraf mere end 450 har statsborgerskab

Sprog Italiensk, Latin
Religion   Katolicisme

Antal katolikker i verden  1,228 mia.

Statsoverhoved  Pave Frans
Statssekretær   Pietro Parolin

Vatikanstaten/Den Hellige Stol
Vatikanstaten adskiller sig fra Den Hellige Stol, som er bispesædet i Rom, der er den øverste embedsfunktion i den katolske kirke. Den Hellige Stol betegner paveembedet, som opererer fra Vatikanstaten. Vatikanstaten, Stato della Città del Vaticano, er en uafhængig stat, der blev oprettet i 1929 med Laterantraktaten, som regulerede forholdet mellem Vatikanstaten og Italien. Vatikanstaten er et absolut monarki. Statsoverhovedet er Paven, som er den primære lovgivende, udøvende og dømmende magt.

Kurien
Den Hellige Stols administration eller statsforvaltning benævnes Kurien. Paveembedet (Den Hellige Stol) og Kurien kaldes ofte under et for Vatikanet. Kurien består af statssekretariatet, der blev grundlagt i det 15. århundrede som Pavens kancelli, og har til hovedopgave at udføre regeringsfunktioner for Vatikanstaten. Statssekretæren er den øverste leder for statssekretariatet, der består af to afdelinger svarende til hhv. et statsministerium og et udenrigsministerium.  Hertil kommer kongregationerne, der har ansvar for den kirkelige administration samt tre tribunaler, pavelige råd og pavelige kommissioner.

Internationale forhold
Den Hellige Stol har diplomatiske forbindelser til mange af verdens lande, permanent observatør status i flere internationale organisationer (bl.a. FN, FAO, UNESCO) og er medlem af andre (bl.a. IAEA). En udsending fra Den Hellige Stol (svarende til en ambassadør) benævnes Nuntius.

Pave Frans
Pave Frans tiltrådte den 13. marts 2013 som den 266. pave i paverækken og efterfulgte dermed Pave Benedikt XVI (2005-2013). Jorge Mario Bergoglio (Pavens borgerlige navn) tog som Pave navnet Franciscus (Frans) inspireret af Helgen Frans af Assisi, hvis kald var hjælp til syge og fattige. Pave Frans kommer oprindeligt fra Argentina, og er den første ikke-europæiske Pave i mere end 1200 år. Pave Frans er tillige den første jesuiterpræst, der bliver pave.