Spring til indhold

Praktikanter

Praktikanter til Danmarks ambassade i Belgien (Bruxelles)
Danmarks ambassade i Belgien (Bruxelles) søger 2 dygtige studerende til praktikophold for efteråret 2017. Et ophold på ambassaden byder på masser af udfordringer og giver mulighed for at prøve kundskaberne af både inden for det politiske og det kommercielle område i et internationalt miljø.

Ambassadens arbejdsopgaver
Du bliver som praktikant en del af en mindre ambassade og inddraget i ambassadens daglige virke og en bred vifte af opgaver. Arbejdet kan bl.a. omfatte hjælp til udarbejdelse af økonomiske og politiske indberetninger, herunder gennem deltagelse i briefinger, informationssøgning samt deltagelse i diverse faglige arrangementer.

En vigtig del af ambassadens virke omfatter handelsmæssige relationer.  Handelsafdelingen er fælles for både ambassaden og EU-repræsentationen og udfører opgaver for dansk erhvervsliv både ift Belgien og EU-institutionerne i Bruxelles. Der er primært tale om corporate public affairs opgaver, men også traditionel eksportrådgivning. Opgaverne dækker bl.a. research og bistand ved udarbejdelse af policy briefs, markedsanalyser og rapporter samt identifikation af stakeholders og udarbejdelse af besøgsprogrammer for danske virksomheder.

Forventninger til praktikanten
- Du er udadvendt og kan begå dig både på skrift og i tale;
- Du er indskrevet på en højere læreanstalt inden for politik, handel/økonomi, jura eller samfundsforhold; Kendskab til EU-politik er en fordel;
- Du besidder gode sprogkundskaber i engelsk. Fransk er ønskeligt og flamsk en fordel;
- Du er i stand til at arbejde selvstændigt og målrettet;
- Og du er professionel og service-minded i din kommunikation.

Praktikantvilkår
Der er tale om en ulønnet praktik. Dog vil praktikanten til delvis dækning af udgifter i forbindelse med praktikopholdet kunne få udbetalt et tilskud eller få refunderet dokumenterede udgifter inden for EUR 400 pr. måned. Derudover er det muligt at søge legater og stipendier.

Der skal gøres opmærksom på, at ansættelse først kan finde sted, når Udenrigsministeriets sikkerhedsgodkendelse af praktikanten foreligger.

Praktikperiode
5 måneder med start primo september 2017.

Ansøgningsfrist
Onsdag den 1. marts 2017 kl. 12.00 (GMT+1)

Ansøgning sendes til
Den Danske Ambassade i Bruxelles
Att. Administrationschef Lena Dyhr Toft Christensen
Rue d’Arlon 73
B-1040  Bruxelles
BELGIEN
Pr. e-mail: brurep@um.dk

OBS: emnefeltet skal indeholde ansøgerens fulde navn + Ansøgning om praktik til Danmarks Ambassade i Bruxelles

Ansøgningen bør være kort (max. 1 side) og motiveret. Følgende bilag bør vedhæftes: CV + eksamensbeviser + evt. anbefalinger.

Ansøgning inkl. bilag fremsendes venligst som én enkelt PDF-fil.

Repræsentationens telefonnummer: (+32) 2 233 0811
For mere information se: http://belgien.um.dk/ og http://eu.um.dk/