Spring til indhold

Danmarks ambassade i Belgien søger to praktikanter.
Frist mandag 24. september 2018Ambassaden søger pr. 1. februar 2019 to praktikanter.

Printbar pdf-udgave

Arbejdsopgaver Ambassaden varetager et bredt opgaveområde, der bestemmes af den aktuelle indenrigs-, udenrigs- og europapolitiske dagsorden. Opgaver under praktikopholdet omfatter bl.a. hjælp til udarbejdelse af økonomiske og politiske indberetninger, herunder gennem deltagelse i briefinger, konferencer og andre faglige arrangementer samt informationssøgning. Ambassaden er også aktiv på handelsområdet.

Handelsafdelingen er fælles for ambassaden og EU-repræsentationen og udfører opgaver for dansk erhvervsliv i forhold til både Belgien og EU-institutionerne i Bruxelles. Der er tale om corporate public affairs opgaver og mere traditionel eksportrådgivning.
Som praktikant vil du få mulighed for at bistå i forbindelse med udarbejdelse af markedsanalyser og rapporter, identifikation af interessenter, udarbejdelse af besøgsprogrammer for danske virksomheder samt praktik i forbindelse med planlægning af rundbordsdrøftelser og konferencer. Samlet vil opholdet give dig mulighed for på første hånd at opleve, hvad det vil sige at arbejde for danske interesser i udlandet.

For yderligere info: Link