Spring til indhold

Landeprofil

 

Landefakta Belgien

Geografi
Hovedstad: Bruxelles (fransk) / Brussel (nederlandsk)
Areal: 30.528 km2 (Danmark 43.043 km2)
Indbyggertal: 11.336.943 mio. (2015)
Sprog: Nederlandsk er officielt sprog i regionen Flandern i nord (6,48 mio. indbyggere), mens fransk er officielt sprog i regionen Vallonien i syd (3,6 mio. indbyggere). I et par kommuner i den østlige del af Vallonien med godt 75.000 indbyggere er det officielle sprog tysk. I regionen Bruxelles/Brussel (+1 mio. indbyggere) er både fransk og nederlandsk officielle sprog, men mere end 80 % er reelt fransksprogede. Næsten 25 % af Bruxelles befolkning er udlændinge.
Religion: Stat og kirke er formelt adskilt. Hovedparten af belgierne er katolikker, men den katolske kirkes indflydelse har været aftagende i de senere år.

Økonomi
BNP pr. indbygger: 34.200 EUR (2015)
Realvækst i BNP: 1,2% (2016)
Valuta: Euro
Lille åben økonomi, eksporterer mere end to tredjedele af BNP. Eksporterer hovedsageligt til andre EU-lande, men eksport til tredjelande er stigende.
Statsgæld: 105,8 % af BNP (2016)
Arbejdsløshed: 8 % ( 2016)
Tallene dækker over store økonomiske og politiske forskelle mellem Vallonien og Flandern.
___________________________________________________________________________________

Statsoverhoved og Regering
Statsoverhoved: Kong Philippe

Regeringsleder: Premierminister Charles Michel, MR
Udenrigsminister: Didier Reynders, MR
Regeringen består af fire centrum-højrepartier (N-VA, Open VLD, CD&V og MR)

Seneste valg: 25. maj. 2014 (5-årige valgperioder).
___________________________________________________________________________________

Indenrigspolitisk situation
Belgien er et konstitutionelt monarki. Landet har været selvstændigt siden 1830, hvor det løsrev sig fra Nederlandene, som det havde været en del af siden 1815, da Nederlandene blev grundlagt som en ny stat efter Napoleonskrigene.

Belgien har ved en række statsreformer, hvoraf den vigtigste er fra 1993, udviklet sig til en føderal stat. Under det føderale niveau – med parlament (to kamre: Deputeretkammeret og Senatet) og regering – befinder sig 3 regioner (Flandern, Vallonien og Bruxelles) og 3 sprogsamfund (nederlandsk, fransk og tysk), der ligeledes styres af parlamenter og regeringer. For Flanderns vedkommende er region og sprogsamfund dog slået sammen. Regionerne har især fået tillagt kompetence i økonomiske spørgsmål (bl.a. miljø, landbrug og fiskeri, energi, beskæftigelsespolitik, transport/offentlige anlægsarbejder, investeringsstøtte og eksportfremme), mens sprogsamfundene især har kompetence i forhold til uddannelse og kultur samt dele af sundheds- og socialpolitikken. De føderale myndigheder har bevaret kompetencen m.h.t. forsvar, sikkerhed, retsvæsen, civilret, finanspolitik, social sikring og den overordnede sundhedspolitik. De føderale myndigheder har endvidere hovedansvaret for udenrigspolitikken. Regioner og sprogsamfund kan dog indgå internationale aftaler inden for deres kompetenceområder. Belgien er endelig opdelt i 10 provinser (5 flamske og 5 vallonske) samt i alt 589 kommuner, der har kompetence i lokale anliggender.

Opsplitningen mellem nederlandsktalende (flamske) og fransksprogede sætter sit stærke præg på stort set alle dele af det belgiske samfund. Der er således ikke nationale medier. Der er heller ikke nationale politiske partier, men adskilte partier for flamlændere og fransksprogede. Ved valg til det føderale parlament kan man i Flandern kun stemme på de flamske partier og i Vallonien kun på de fransksprogede partier. I Bruxelles kan man derimod stemme på alle partier.

Det seneste valg til den føderale regering blev afholdt den 25. maj 2014, og den nye regering blev taget i ed hos Kongen den 11. oktober 2014. Regeringen består af fire centrum-højrepartier, med tre nederlandsktalende partier (N-VA, Open VLD, CD&V) og kun eet fransktalende parti (MR).
 Det flamske centrum-højreparti N-VA, som har slået sig kraftigt op på mere flamsk selvstændighed, sidder nu for første gang i regering. Med knap 1/3 af de flamske vælgere bag sig, var N-VA valgets store vinder. Baseret på en aftale om ikke at kræve yderligere institutionelle reformer blev der fundet en model for et regeringssamarbejde. For første gang siden 1987 står de fransktalende socialister (PS) uden for regering.

Økonomisk situation
Belgien var et af de lande, der ved Euro’ens start i 1999 havde en meget stor statsgæld (mere end 140% af BNP). I løbet af de første 8 år lykkedes det at nedbringe gælden til 82%, men den finansielle krise satte en stopper for denne udvikling. Det skyldes ikke mindst, at staten måtte træde til for at redde flere store banker (BNP, Dexia, KBC, Fortis) med stigende statsgæld til følge. Ved udgangen af 2015 havde Belgien en statsgæld på 105,8 % af BNP. EU’s konvergenskrav for Belgien er derfor ekstra skrappe.

På beskæftigelsesområdet ligger Belgien med en arbejdsløshedsprocent på 8 % under EU’s gennemsnit, der i 2016 lå på 8.5 %.

BNP-Væksten er over senere år faldet svagt fra et niveau på 1,7 % i 2014, men forventes i 2017 igen at stige til omkring 1,4%.

Udenrigspolitisk situation
I udenrigspolitikken prioriteres en multilateral tilgang. Den præges af Belgiens traditionelt stærke engagement i EU (hvor Belgien har været fortaler for en føderalistisk konstruktion) og tilhørsforholdet til NATO. Både EU og NATO har deres hovedsæde i Bruxelles.
 Den belgiske udviklingsbistand er koncentreret om en lille snes modtagerlande. Af historiske grunde er bistanden til Congo (DRC), Burundi og Rwanda særligt vigtige for Belgien.

Udviklingsbistanden udgjorde i 2015 0,42 % af Belgiens BNI.

Kilde: Alle tal stammer fra Eurostat, med mindre andet er anført.
___________________________________________________________________________________

Danmark & Belgien
Belgien var Danmarks 14. største eksportmarked for varer i 2016, hvor Belgien aftog for ca DKK 10,34 mia., hvilket svarer svarer til en stigning på 14,8 % i forhold til året før. 

Den danske vareimport fra Belgien beløb sig til DKK 18,87, hvilket er en stigning på 4,4% i forhold til året før.

Kilde: Oxford Economics
__________________________________________________________________________________

Teksten er opdateret marts 2017