Spring til indhold

FAQ

Frequently asked questions

1. Kan handelsafdelingen bekræfte vores dokumenter?

Handelsafdelingen kan stemple alle handelsdokumenter udstedt af danske myndigheder med ambassadens stempel.

Hvis dit dokument har behov for at blive bekræftet som en "ægte kopi", skal det underskrives af Udenrigsministeriet i København. Kontakt legaliseringskontoret på telefonnummer 33 92 01 18.

2. Hvilke danske virksomheder er repræsenteret i Belgien?

Der er +65 danske virksomheder repræsenteret med datterselskab i Belgien og et langt større antal repræsenteret ved agent og distributør. Endvidere huser Bruxelles også mere end 25 danske lobbykontorer. Lister over såvel virksomheder og lobbykontorer kan rekvireres ved ambassaden.

3. Hvilke sprog tales i Belgien?

De fleste danskere tror, at der primært tales fransk i Belgien. Dette er imidlertid ikke rigtigt, da 60% af befolkningen har flamsk (en nederlandsk dialekt) som modersmål. Der tales generelt et udmærket engelsk.

 

Eksportrådet på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

 

Andreas Clausen Boor (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 08 30
E-mail: andboo@um.dk

 

Maria Pedersen (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 09 12
E-mail: mpeder@um.dk

 

Ewa Lubiejewska-kemajou (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 0915
E-mail: ewalub@um.dk

   

Møder kun efter forudgående aftale.