Spring til indhold

Told og afgifter

EU-oprindelsesprodukter samt importvarer, der forudgående er indfortoldet til fri omsætning i EU, underligger ikke importafgift.

Toldopkrævning og toldprocedurer afvikles i overensstemmelse med den fælles EU-toldkodeks, ligesom det er toldsatserne i den fælles EU-importtarif, der anvendes ved fortoldning af varer, der ikke er i fri omsætning.

Moms i forbindelse med inter-EU-handel afregnes efter reglerne i den fælles EU-momsordning. Det samme gælder for EU-harmoniserede punktskatter (forbrugsafgifter).

Ikke-EU-harmoniserede punktskatter opkræves efter reglerne i den nationale skattelovgivning.

Øvrige importbestemmelser for indførsel af varer fra tredjelande følger de fælles EU-regler, der for eksempel fastsætter hvilke kvantitative begrænsninger, der gælder for specifikke produkter. Dog med undtagelse af tilfælde, hvor der midlertidigt er givet dispensation til fravigelse af de fælles regler.

 

Eksportrådet på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

 

 

Andreas Clausen Boor (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 08 30
E-mail: andboo@um.dk

           

 

Maria Pedersen (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 09 12
E-mail: mpeder@um.dk

 

Ewa Lubiejewska-Kemajou (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 0915
E-mail: ewalub@um.dk

   

Møder kun efter forudgående aftale.