Spring til indhold

Præsentation

Ambassadens handelsmedarbejdere står til rådighed for danske virksomheder, der ønsker assistance på det belgiske marked. Et indgående markedskendskab gør den danske ambassade i Bruxelles til den ideelle partner i forbindelse med planlægning, gennemførsel og opfølgning på eksporttiltag i Belgien.

Den service, der ydes af ambassadens handelsafdeling, betales med et gebyr, der som hovedregel er baseret på en timepris på DKK 935,- i overensstemmelse med Udenrigsministeriets betalingsordning.

Handelsafdelingens rådgivere aflægger regelmæssige besøg i Danmark hos virksomheder med interesse for det belgiske marked. Et sådant indledende møde er gratis.


Andreas Clausen Boor
Handelsråd og koordinator for Benelux-regionen, EU
Tlf.: +32 (0)2 233 09 12
E-mail: andboo@um.dk   

Rådgivning til danske virksomheder og interesseorganisationer vedrørende:
- EU Corporate Public Affairs.
- Projekter finansieret under EU’s eksterne finansielle instrumenter, EIB samt trust fonde.
- Landbrug og fiskeri.


Maria Pedersen
Handelsrådgiver - Belgien og EU
Tlf.: +32 (0)2 233 09 12
E-mail: mpeder@um.dk

Rådgivning til danske virksomheder og interesseorganisationer vedrørende:
- EU Corporate Public Affairs.
- Sundhed (bilateralt og EU).


Ewa Lubiejewska-Kemajou´
Handelsrådgiver - Belgien og EU
Tlf.: +32 (0)2 233 09 15
E-mail: ewalub@um.dk

Rådgivning til danske virksomheder og interesseorganisationer vedrørende:
- EU Corporate Public Affairs.
- IT og digitalisering.
- EU funding og programmer
- Mode, møbel og interiør, fødevarer , seafood og detailhandel, forsvarssektoren, byggesektoren

 

Eksportrådet på ambassaden kan kontaktes dagligt kl. 9:00-16:00.

  

Andreas Clausen Boor (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 08 30
E-mail: andboo@um.dk

           

Maria Pedersen (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 09 12
E-mail: mpeder@um.dk

 

Ewa Lubiejewska-kemajou (handel)
Tlf.: +32 (0)2 233 0915
E-mail: ewalub@um.dk

   

Møder kun efter forudgående aftale.