Spring til indhold

Vil du arbejde som IT-medarbejder på den danske EU-repræsentation? ANSØGNINGSFRIST: torsdag 4. januar 2018.

20.12.2017  12:51

EU-repræsentationen i Bruxelles søger en lokalt ansat IT-medarbejder til en tidsbegrænset fuldtidsstilling på 1 år. Stillingen ønskes besat snarest muligt.

Som vores nye kollega vil du indgå i et lille IT-team bestående af 2 medarbejdere. Teamet løser drifts- og -udviklingsopgaver samt står for den lokale iværksættelse på EU-repræsentationen af Udenrigsministeriets IT-strategi, herunder også gennem leverandørstyring og IT-indkøb. Endvidere varetager teamet supportfunktioner og agerer servicedesk for repræsentationens og ambassadens medarbejdere samt tilrejsende kolleger fra København. Stillingen indebærer også regelmæssig servicering og kvalitetssikring af IT-udstyr i de danske delegationslokaler i henholdsvis Bruxelles, Luxembourg og Strasbourg.

Udenrigsministeriet og de danske repræsentationer i udlandet opererer på en mængde platforme og med udstrakt anvendelse af mobile løsninger. Har du derfor indgående kendskab til IT-drift og support og mod på at arbejde i et alsidigt og dynamisk miljø i en stor koncern, er stillingen den rette for dig. Mere konkret søger vi kompetencer inden for platforme/systemer som Windows 10, Microsoft Exchange, Active Directory, Microsoft Office Professional Plus 2016 og Sharepoint. Vi lægger også vægt på en stor sikkerhedsbevidsthed omkring de risici, som IT-løsninger kan indebære.

Vi søger en ny kollega, som er udviklingsorienteret og ser de muligheder, som IT-systemer bringer i understøttelse af en professionel hverdag, samt brænder for brugervenlig implementering af IT-løsninger. Det siger sig selv, at du skal være serviceminded, tålmodig og have en venlig og professionel fremtoning. Stillingen kræver også veludviklede mundtlige og skriftlige kommunikationsevner i forbindelse med bl.a. vejledning af kolleger. Der må påregnes arbejdsdage af varierende længde, herunder indimellem også telefonsupport uden for normal arbejdstid. Vi lægger derfor vægt på fleksibilitet og omstillingsparathed, som også vil blive kompenseret i lønnen. 

Det vil være en fordel, hvis du har erfaring fra tidligere lignende IT-funktioner, men synes du stillingen virker spændende, skal det forhold, at du er nyuddannet ikke afholde dig fra at søge.

Arbejdssproget er dansk og engelsk. Kendskab til fransk er en fordel.

Stillingen er tidsbegrænset til 1 år. Arbejdstiden er 37 timer om ugen. Ansættelsen sker på lokale vilkår. Løn i henhold til kvalifikationer og erfaring.

Kontakt:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til administrationschef Christian Hagelin (tlf.: +32 (0) 2 233 08 11, mail: chrhag@um.dk) eller IT-ansvarlig Jan Bagge Olsen (tlf.: +32 2 233 08 36, mail janols@um.dk).

Ansøgning:
Skriftlig motiveret ansøgning på én side ledsaget af CV og referencer bedes sendt elektronisk i én samlet pdf-fil til: brurepjob@um.dk

Mrk.: IT-medarbejder i emnefeltet

Ansøgningsfrist:
Ansøgning skal være EU-repræsentationen i hænde senest torsdag 4. januar 2017. Udvalgte ansøgere vil herefter blive indbudt til samtale på EU-repræsentationen.

Om os
EU-repræsentationen hører under Udenrigsministeriet i Danmark og er en del af det danske repræsentations¬netværk i udlandet. Den danske EU-repræsentation varetager danske interesser i EU-samarbejdet og har - fordi EU dækker over mange forskellige politikområder - udsendte medarbejdere fra alle ministerier i Danmark. Vi er samtidig Danmarks største repræsentation i udlandet. Læs mere på um.dk og eu.um.dk.

Link til printbar pdf-udgave