Spring til indhold

Nye gebyrer på ansøgninger om bevarelse af dansk indfødsret (22-års reglen):

07.12.2015  17:10

På Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriets hjemmeside kan man finde oplysninger omkring nye gebyrer ifm. ansøgning om bevarelse af dansk statsborgerskab efter det 22. år:
”Ved ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab betales et gebyr på 1.200 kr. Gebyret skal ligeledes betales, når ansøgningen indgives til en dansk repræsentation i udlandet. Gebyret betales ikke tilbage, hvis ansøgningen ikke imødekommes.
Gebyret betales til Udlændinge-, Integrations- og Boligministeriet ved indgivelse af ansøgningsskemaet på følgende konto: Registreringsnummer 0216, kontonummer 4069073948. Ansøgers CPR.nr. eller navn skal oplyses ved betaling af gebyret.
Reglerne om betaling af gebyr i forbindelse med ansøgning om bevis for eller bevarelse af dansk statsborgerskab fremgår af indfødsretslovens § 12  (lovbekendtgørelse nr. 422 af 7. juni 2004 om dansk indfødsret, som ændret ved lov nr. 730 af 25. juni 2014 og lov nr. 1496 af 23. december 2014).”

http://uibm.dk/statsborgerskab/danske-statsborgere/bevarelse-af-dansk-statsborgerskab

- Ambassaden